Mikä on tulkin rooli? Miten tulkin välityksellä puhutaan? Miten tulkkaus auttaa minua omassa työssäni?

Semantix kouluttaa asiakkaitaan tulkin välityksellä työskentelyyn ja tarjoaa räätälöityjä luentoja kulttuurien välisestä viestinnästä.

Yllä oleviin ja muihin tulkkausta koskeviin kysymyksiin saatte vastauksen Semantixin järjestämässä koulutuksessa, joka on suunniteltu erityisesti tulkin välityksellä asiakastyötä tekeville henkilöille. Koulutuksen perusaineistona on Asioimistulkin ammattisäännöstö ja Suositus hyväksi tulkkaustavaksi.

Koulutus voidaan toteuttaa pienryhmäkoulutuksena tai luentona isommallekin ryhmälle.

Katso myös Työskentely tulkin kanssa -opasvideomme ja lataa Tulkin kanssa työskentely-oppaamme

Luennot

Haluatko herättää kiinnostusta ammattikieltä ja kulttuurien välistä viestintää kohtaan organisaatiossasi? Inspiroiva luento sopii siihen tarkoitukseen mainiosti. Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, millainen luento palvelisi parhaiten organisaationne tarpeita.

Lisätietoja: 

  • tulkkipalvelu@semantix.fi
  • 010 346 7520