Perusvaatimukset

Semantixin kääntäjät tuottavat erittäin laadukkaita käännöksiä. Tällä tarkoitetaan, että tekstien tulee olla kielellisesti, tyylillisesti ja sisällöllisesti moitteettomia sekä ilmaisuiltaan, käsitteistöltään, sanastoltaan ja lyhenteiden käytöltään yhtenäisiä. Käännökseen kuuluu myös loppuasiakkaan referenssiaineiston ja terminologian käyttö sekä ohjeistuksen noudattaminen.

Pätevyysvaatimukset

Semantixin yleiset vaatimukset ovat

  • kääntäjäkoulutus ja vähintään kahden vuoden dokumentoitu työkokemus kääntäjänä tai
  • muu korkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden dokumentoitu työkokemus kääntäjänä tai
  • vähintään viiden vuoden dokumentoitu työkokemus kääntäjänä.

Lisäeduksi katsotaan yksittäisen toimialan syvällinen tuntemus. 

Teknologian hallinta

Suosimme kääntäjiä, jotka hallitsevat tavallisimmat toimisto-ohjelmistot sekä ovat tottuneet työssään käyttämään SDL Trados Studiota ja muita vastaavia käännöstyökaluja. Arvostamme erityisesti kiinnostusta kääntämisen uusiin tekniikoihin ja työkaluihin. 

Äidinkieli

Semantixin kääntäjät kääntävät pääasiassa äidinkielelleen, ellei toisin perustellusti sovita. Kielentarkastus tehdään aina äidinkielellä. 

Muodolliset vaatimukset

Freelance-kääntäjien tulee  toimia yrittäjinä tai esimerkiksi osuuskunnan kautta ja huolehtia eläke- ja työttömyysturvastaan sekä vakuutuksistaan. Semantix voi tarkistaa tiedot tarvittaessa. 

Semantixilla on tiukat käännösten salassapitovaatimukset. Freelance-kääntäjien on huolehdittava siitä, että kukaan ulkopuolinen ei pääse käsiksi tietoihin, jotka lähetämme käännettäväksi. Tämä tarkoittaa, että kääntäjä työskentelee omalla tietokoneellaan ja takaa, että kaikki toimeksiannot käsitellään luottamuksellisesti. Salassapitosopimuksemme määrittää tarkasti kuinka varmistamme tietoturvan yhdessä toimittajan kanssa. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Olet itsenäinen ja tarkka ja sinulla on kyky paneutua erialaisiin asiakokonaisuuksiin nopeasti. Arvostamme yhteistyötaitoja sekä selkeää viestintää. Aikatauluissa pysyminen on itsestäänselvyys.