Yrityksen historia

Semantixin historia ulottuu 60-luvun lopulle asti.

Tarve kielipalveluille syntyy

Ruotsissa maastamuutto oli voimakasta aina 1930-luvulle asti, mutta 1940-luvun lopussa tapahtui merkittävä käänne. Ruotsissa alkoi mittava, Ruotsin teollisuuden tarpeista kumpuava työperäinen maahanmuutto, joka jatkui aina 1970-luvun puoliväliin asti. Tarve kielipalveluille – ennen kaikkea kääntämiselle ja tulkkaukselle – syntyi, kun erikielisten ihmisten oli ryhdyttävä kommunikoimaan keskenään ja dokumentaatiota tarvittiin eri kielillä.

Peruskivi muurattiin

Uusien kielipalvelutarpeiden täyttämiseksi perustettiin vuonna 1969 Språksektionen osaksi Ruotsin uutta maahanmuuttovirastoa. Siitä tuli myöhemmin Eqvator - yksi Semantixin toiminnan kulmakivistä.

Kehitys eteni

Elinkeinoelämä tarvitsi täyden palvelun kielipalveluyritystä, ja vastauksena tähän tarpeeseen perustettiin vuonna 1975 SpråkCentrum. Sen jälkeen alan kehitystä leimasi yhä useampien käännöstoimistojen ja tulkkausta välittävien toimistojen perustaminen.

Onnistunut yhdistyminen

Tuotemerkki Semantix syntyi omistajanvaihdoksen yhteydessä vuonna 2006, jolloin yhdistyi monta yritystä ja tuotemerkkiä: TolkJouren, Eqvator, SpråkCentrum, ITS översättningsbyrå, Languageland, Explicon ja Abcom. Yhdistymisen myötä Semantix pystyi vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen laajasta ja erikoistuneesta kielipalveluvalikoimasta.

Kasvu ja erikoistuminen jatkuvat

Vuoden 2006 jälkeen Semantix on tehnyt useita yrityskauppoja, joilla on pyritty kasvattamaan toimintaa ja jatkamaan erikoistumista:

 • INK Sverige (2007)
 • Lingua Nordica (2007)
 • Interpreto (2007)
 • Management Språkutbildning (2008)
 • Tolketjenesten.no (2009)
 • AAC Globalin konferenssitulkkausyksikkö (2010)
 • Tamarind (2010)
 • INK Norge (2010)
 • Done Information (2011)
 • TextMinded (2017)
 • Amesto Translations (2018)
 • Tolkvox (2019)
 • Teknotrans (2019).

Kielipalvelujen tarve kasvussa

Kielipalvelujen tarvetta lisäävät edelleen globalisoituminen, EU:n laajeneminen ja Pohjoismaiden kehittyminen yhä monikulttuurisemmiksi. Viestinnältä vaaditaan entistä enemmän selkeyttä, käytettiinpä sitten omaa tai vierasta kieltä. Voimme tarjota asiakkaillemme erittäin laajan kieli- ja viestintäpalveluiden valikoiman, jota vastaavaa ei ole tällä hetkellä markkinoilla. Hyödynnämme pitkää kokemustamme, jotta olisimme aina askeleen edellä alan kehitystä.