Yhteiskuntavastuu

Semantixin yritysvastuupolitiikka on laadittu yrityksen mission, liiketoimintakonseptin ja arvojen mukaisesti. Varmistaaksemme pitkäjänteisen menestyksen ja mission toteutumisen olemme päättäneet keskittyä seuraaviin osa-alueisiin:

hands helping

Toimittajat

Toimittajat ovat keskeinen osa toimintaamme. Tarjoamme joustavia työtilaisuuksia monille kielipalvelujen toimittajille.

hand holding heart

Henkilöstö

Pyrimme olemaan vastuullinen työnantaja. Meille vastuullisuus merkitsee monimuotoisuutta edistävää työyhteisöä, jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja jossa heitä kannustetaan kehittymään ja osallistumaan.

city

Yhteiskunta

Edistämme toiminnallamme sosiaalista integraatiota ja monikulttuurista yhteiskuntaa. Murtamalla kielimuureja ja mahdollistamalla toimivan viestinnän pyrimme myös tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa.

feather

Ympäristö

Liiketoimintamme ei aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia. Palveluissamme otetaan kuitenkin huomioon ympäristönäkökohdat, ja pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset.

Tukikohteet

Semantix on Translators Without Borders (Kääntäjät ilman rajoja) -järjestön platinatason tukija. Tarjoamme järjestölle taloudellista tukea. Tukitoiminta on linjassa liiketoimintamme kanssa: Autamme ihmisiä ymmärtämään toisiaan tarjoamalla käännöspalveluja. Siksi haluamme tukea TWB:n työtä ja helpottaa käännöspalveluilla ihmisten elämää.

TWB on Semantixille luonteva tukikohde, koska toimintamme ydintavoitteet ovat hyvin samanlaiset. Lisäksi Semantix haluaa tukea TWB:n tapaa tehdä yhteistyötä muiden avustusjärjestöjen kanssa. Keskittymällä ydinosaamiseensa eli kääntämiseen TWB tarjoaa avustusjärjestöille tarpeellista tukea, jonka ansiosta järjestöt voivat keskittyä omiin ydintoimintoihinsa, eli hädänalaisten ihmisten auttamiseen.

TWB:n toiminnan luonnetta kuvaa hyvin yhteistyö Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa Ebola-epidemian aikana. Epidemian puhjettua järjestö käänsi terveydenhuollon tiedotteita ja muuta materiaalia 30 kielelle. Tarkoituksena oli kumota Ebolaan liittyviä virheellisiä huhuja, jotka haittasivat avustusjärjestöjen työtä.

Euroopassa meneillään olevan pakolaiskriisin aikana TWB:n yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, Internews, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto IFRC, MercyCorps, DRC, Oxfam ja Pelastakaa lapset ry. Kumppaneille on toimitettu käännöksiä ympäri vuorokauden esimerkiksi arabian, kurdin, urdun, darin, paštun ja tigrinjan kielillä.

Hands

Semantix-3_Skugga_Neg_RGB.svg

TWB:n työn painopistealueita ovat kriisinhallinta, kehitystyö, kääntäjien kouluttaminen ja vaikuttajaviestintä.

Kääntäjät ilman rajoja -järjestö

  • tarjoaa käännöksiä muun muassa kriisinhallinnan, terveydenhuollon ja koulutuksen parissa toimiville voittoa tavoittelemattomille järjestöille
  • lisää toiminta-alueensa kapasiteettia kouluttamalla uusia kääntäjiä niihin kielipareihin, joissa kääntäjistä on pulaa
  • lisää tietoisuutta kielten merkityksestä humanitaarisessa työssä.