Semantix käynnistää uudenlaista tulkkauspalvelua

Semantix palvelee jatkossa yhä nopeammin ja tehokkaammin, kun uusi tulkkausyksikkö aloittaa toimintansa.

Pohjoismaiden suurin kielipalveluyritys, Semantix, käynnistää marraskuun aikana uudenlaisen in-house- tulkkauspalvelun. Ainutlaatuisen konseptin ansiosta Semantix voi jatkossa palvella asioimistulkkausta tarvitsevia asiakkaita entistä nopeammin ja joustavammin sekä panostaa tulkkien koulutukseen ja palvelun kehittämiseen entisestään.

”Asiakkaamme toivovat yhä nopeampaa reagointia ja joustavaa palvelua. Oman talonsisäisen tulkkausyksikön ansiosta voimme parantaa laadukkaiden tulkkauspalvelujen saatavuutta entisestään. Näin Semantix tehostaa myös osaltaan monikulttuurisen yhteiskunnan toimintaa”, Semantixin Suomen maajohtaja Kalle Toivonen toteaa.

Semantixilla on toimintakonseptista jo hyviä kokemuksia Ruotsissa, jossa kahdessa in-house-yksikössä työskentelee yli 80 tulkkia. Suomessa in-house-asioimistulkkausta tarjotaan alussa arabian, darin ja somalin kielillä. Ensimmäisenä Semantixilla aloittaa seitsemän tulkin ryhmä ja rekrytointia jatketaan ensi vuoden aikana niin, että kesällä on koossa 20 tulkin tiimi. Yksikön vetäjänä toimii asioimistulkkauksen huippuosaaja FT Nina Isolahti.

”Tulkkausten painopiste siirtyy jatkuvasti läsnäolotulkkauksesta etätulkkaukseen. Puhelin- ja videotulkkausten laajempi hyödyntäminen tehostaa tulkkausresurssien käyttöä, kun tulkit voivat käyttää työaikansa itse tulkkaamiseen ja siihen valmistautumiseen eikä tulkkauspaikasta toiseen siirtymisiin. Oman tulkkauskeskuksen perustaminen on hieno edistysaskel ja on mahtavaa olla rakentamassa uutta, laadukasta toimintaa”, Isolahti iloitsee. 

Lisätiedot:

Kalle Toivonen
Semantix Suomen maajohtaja
040 557 3063
kalle.toivonen@semantix.fiJaa