Semantixin Trust Center

Kielipalveluiden johtavana tarjoajana ja pitkälle vietyjen pilvipalveluiden käyttäjänä asiakkaiden tietojen suojaaminen on Semantixille äärimmäisen tärkeää. Haluamme rakentaa kestävän luottamussuhteen jokaisen asiakkaan kanssa, ja sen tueksi olemme luoneet Trust Center -keskuksen. Trust Centerin tarkoituksena on kertoa avoimesti Semantixin toimintatavoista viidellä, asiakkaillemme erittäin tärkeällä osa-alueella: laatu, tietoturva, tietosuoja, määräystenmukaisuus ja läpinäkyvyys.

Laatu

ISO 9001

Semantixilla on käytössä ISO 9001:2015 -standardin mukaan sertifioitu laatujärjestelmä (QMS).

Laatujärjestelmämme toimii strategisella tasolla ja pysyy siten koko ajan aktiivisena, tuottaa jatkuvia parannuksia ja lisää koko organisaation tietoisuutta laadukkaiden suoritusten tärkeydestä.

Laatujärjestelmäämme ylläpitää ja päivittää Semantixin oma tiimi, joka varmistaa, että järjestelmä on tehokkaassa käytössä kaikkialla yrityksessä ja sovellettavien kansainvälisten standardien ja oikeiden toimintatapojen mukainen.

Laatujärjestelmän perimmäinen tarkoitus on asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen varmistamalla tarjotuille palveluille tasaisen korkea laatu, joka täyttää sekä Semantixin, lakisääteisten ja normatiivisten määräysten että yksittäisten asiakkaiden vaatimukset.

Tietoturva

ISO 27001

Tietoturva-aspekti on mukana kaikessa, mitä teemme. Semantixin IT-infrastruktuurin ydin perustuu ISO 27001 -tietoturvastandardiin, ja parhaillaan työstämme sitä täysimittaista sertifiointia varten.

Kieliala muuttuu nopeasti, ja ketterä kehitys on olennaista uusien palveluiden tarjoamiseksi. Olemme ratkaisseet nopean kehityksen mukanaan tuomat muutostarpeet yhdistämällä ketterän kehityksen vakaisiin perusprosesseihimme.

Koska kehittyminen tapahtuu nyt nopeasti ja uutta teknologiaa tulee käyttöön nopeammin kuin koskaan, tietoturvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Asiakkaiden vaatimusten täyttäminen sekä henkilö- ja yrityskohtaisten tietojen turvaaminen on noussut tärkeimmäksi tekijäksi tietojen käsittelyssä Semantixilla. Olemme aina panostaneet turvallisten ratkaisujen tarjoamiseen asiakkaillemme. Perusturvallisuustasomme on korkea, ja kehitämme kunkin asiakkaan kanssa mukautetun kokonaisratkaisun silloin, kun normaalia korkeampi tietoturvataso on tarpeen.

Laatupolitiikka

Kuuntelemme jokaisen asiakkaan erityistarpeita, jotta voimme sisäistää ja täyttää ne. Asiakasyritystemme kumppaneina autamme heitä saavuttamaan tavoitteensa seuraavin tavoin:

 • Tarjoamme monikielisiä palveluja varmasti ja lupaustemme mukaisesti.
 • Olemme innovatiivisia: omaksumme ja kehitämme uutta kieliteknologiaa.
 • Parannamme työtapojamme ja palvelujamme järjestelmällisesti ja jatkuvasti.
 • Noudatamme sovellettavia lakeja ja muita vaatimuksia.
 • Pyrimme aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaidemme, kumppaneidemme, toimittajiemme ja työntekijöidemme kesken, jotta voimme luoda lisäarvoa yhdessä.

Tietosuoja

Tietosuoja on keskeinen tekijä luottamuksen saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Asiakkaiden oikeus tietosuojaan on Semantixille kunnia-asia, ja sen vuoksi:

 • Verkkosivustollamme on Rekisteröidyn oikeudet -niminen lomake, jonka avulla jokainen voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan.
 • Henkilöstöä sitova Sisäisen tietosuojakäytäntö varmistaa, että kaikki organisaatiomme työntekijät osaavat käsitellä henkilötietoja oikein.
 • Semantixin Tietoturvakäytäntö ja -ohjeet toimittajille varmistavat, että kaikki toimittajamme käsittelevät saamiaan asiakastietoja korkeiden turvallisuusvaatimusten mukaan.
 • Varmista, että kaikki Semantixin henkilötietoja käsittelevät työntekijät ja kielipalveluiden toimittajat ovat allekirjoittaneet NDA:n.

Määräystenmukaisuus

Luottamuksen rakentaminen edellyttää kaikkien hyväksyttyjen käytäntöjen, lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamista. Työ on luonteeltaan jatkuvaa, mutta alle on koottu joitakin asioita, joiden parissa olemme viime aikoina työskennelleet. 

 • Olemme allekirjoittaneet Tietojenkäsittelysopimukset (ja monissa tapauksissa myös mallilausekkeet) kaikkien toimittajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja Semantixilla. Tämä varmistaa, että kaikki GDPR:n vaatimukset välittyvät myös alihankkijoillemme.
 • Sisäiset menettelytapamme on päivitetty GDPR:n vaatimalla tavalla; esimerkiksi:
  • Tietosuojavaikutusten arviointi (DPIA).
  • Tietomurron ilmoittaminen valvontaviranomaiselle.
 • Kaikkien työntekijöiden suorittama GDPR-tiedotuskoulutus, joka varmistaa, että työntekijämme tuntevat GDPR:n vaatimukset. 

Läpinäkyvyys

Koska määräystenmukaisuuden pitää mielestämme tarkoittaa muutakin kuin lakisääteisten asioiden noudattamista, läpinäkyvyyttä työstetään Semantixilla aktiivisesti. Läpinäkyvyys tarkoittaa meillä sitä, että teemme parhaamme, jotta kaikkien asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden saatavilla on helposti mahdollisimman paljon tietoa niistä yksityiskohdista, joita tarvitsemme yhteistyötä, yhteistoimintaa ja päätöksentekoa varten. Haluamme kertoa avoimesti, kuinka yrityksemme suojaa saamansa tiedot, ja siksi sekä Tietosuojakäytäntömme, Evästekäytäntömme että Käännöspalveluita koskevat yleiset ehtomme ovat vapaasti saatavilla.