HUS

Semantix on kääntänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) hyvin laajasti erilaisia tekstejä sekä asiakirjoja. Esimerkkeinä mainittakoon henkilöstö- ja vuosikertomukset, potilasasiakirjat ja potilasohjeet, rekrytointikäännökset, tilinpäätös ja talousarvio sekä nettisivujen käännökset. 

"Semantix on monipuolisella osaamisellaan tuottanut joustavaa ja nopeaa palvelua laajoissa kokonaisuuksissa sekä hyvin kohdennettua käännösosaamista vaativissa käännöstilauksissa." 

- Marko Peura, HUS-Servis käännöspalvelut 

HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden asukkaille tarpeellisia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja. HUS:n osana toimiva yliopistosairaala HYKS vastaa lisäksi hoidon tuottamisesta harvinaisia sairauksia ja muuten vaativaa hoitoa tarvitseville potilaille omaa sairaanhoitopiiriä laajemman erityisvastuualueen väestölle ja joissakin sairauksissa myös koko maan väestölle.

www.hus.fi