Käännösten validointi

Erikielisten käännösten päivittäminen eri puolilla maailmaa sijaitsevista toimipaikoista saatavan palautteen perusteella voi olla todella hidasta. Anna meidän hoitaa se puolestasi.

Mitä validointipalvelu sisältää?

Yrityksen ei tarvitse pitää käännösprojektin aikana yhteyttä eri toimipaikkoihin, koska se sisältyy validointipalveluun. Projektipäällikkömme huolehtivat käännösten lähettämisestä eri kielten validoinnista vastaaville henkilöille, ja päivitämme käännöksiä saatujen ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalle toimitetaan vasta lopullinen valmis teksti. 

Samalla päivitämme kaikki asiakkaan käännösmuistit seuraavia toimeksiantoja varten.

Validointipalvelun edut

Paikallinen palaute otettu huomioon
Käännökset päivitetään eri maiden toimipaikoista saatujen kommenttien ja muutosten perusteella.

Osallistava yhteistyö 
Eri puolilla maailmaa sijaitsevat toimipaikat voivat antaa oman panoksensa ja vaikuttaa omille markkinoille käännettävään dokumentaatioon.

Säästää aikaa
Eri toimipaikoista tulevien muutosehdotusten koordinointiin ei tarvitse varata aikaa.

Päivitetyt käännösmuistit
Mahdolliset muutokset viedään kieliparikohtaiseen käännösmuistiin, joten se on ajan tasalla seuraavaa toimeksiantoa varten.

Ota yhteyttä