Semantix InstantConnect PIM-tekstien kääntämiseen

Semantix InstantConnect – inRiver PIM nopeuttaa uusien tuotteiden tuomista markkinoille uusilla kielillä, eikä sinun tarvitse enää manuaalisesti leikata tai liimata käännettäviä tuotetekstejä. InstantConnect on täysin integroitu inRiver PIM -järjestelmään, ja sen avulla voit valita käännettävät tekstit yhdellä painalluksella – Semantix InstantConnect huolehtii lopusta.

Mitä tarkoittaa PIM?

Monilta yrityksiltä puuttuu tehokas tuotetiedonhallinnan toimintamalli, minkä seurauksena tietoa tallentuu useisiin eri paikkoihin, tiedoissa on epäjohdonmukaisuuksia, ja tiedon laaduntarkastus puuttuu.

Tuotetiedonhallintajärjestelmän eli PIM-järjestelmän avulla tuotetietoa tuottavan yrityksen prosessit voidaan keskittää siten, että kaikki tieto löytyy yhdestä lähteestä. Uusien myyntikanavien, kuten sähköisen kaupankäynnin kanavien, integrointi on edullisempaa, kun tieto ei ole hajallaan eri järjestelmissä vaan löytyy yhdestä paikasta.

Myyntikanavia voivat olla esimerkiksi verkkokaupat, tuoteluettelot, uutiskirjeet, kampanjapostitukset jne. 

Mikä on inRiver?

inRiver on ruotsalainen yritys ja tuotetiedonhallintajärjestelmien pohjoismainen markkinajohtaja. Yrityksen järjestelmä on nimeltään inRiver PIM.

Mikä on InstantConnect?

InstantConnect on yhteisnimitys Semantixin tarjoamille ”liitännäisille”, jotka automatisoivat käännösprosessia esimerkiksi liittämällä asiakkaan sisällönhallintajärjestelmät ja tuotetiedonhallintajärjestelmät Semantixin Sesam Connect -nimiseen ohjelmistorajapintaan.

Mikä on InstantConnect – inRiver PIM?

InstantConnect – inRiver PIM on inRiver PIM -järjestelmän lisäosa, joka automatisoi tietyt käännösprosessin vaiheet, kuten käännettävän aineiston tuonnin asiakkaan järjestelmästä ja valmiin käännöksen viennin takaisin asiakkaan järjestelmään.

Korvaako InstantConnect – InRiver PIM Semantixin Episerver-käännöksiin käytettävän lisäosan?

Ei, Episerver on verkkojulkaisujärjestelmä ja InRiver PIM on tuotetietojärjestelmä, joka voi toimia Episerverin tietolähteenä.

Yrityksesi järjestelmistä ja tarpeista riippuen molemmista saattaa olla yrityksellesi hyötyä. 

Miten Semantix InstantConnect hyödyttää tuotetiedonhallintajärjestelmän käyttäjää?

InstantConnect nopeuttaa uusien tuotteiden lanseeraamista ja mahdollistaa lanseerauksen kaikilla markkinoilla yhtä aikaa, sillä sen avulla tuotetekstejä voidaan kääntää ja julkaista eri kielillä yhtä aikaa. Kun käytät InstantConnectia, sinun ei enää tarvitse manuaalisesti leikata ja liimata käännettäviä tuotetekstejä.

Kuinka paljon aikaa säästän Semantix InstantConnectia käyttämällä?

Säästät kaiken sen ajan, joka aiemmin kului käännösten hallinnointiin.

Voiko Semantix InstantConnectin avulla lisätä järjestelmään useita kieliä yhtä aikaa?

Kun lanseeraat yhden tai useamman uuden tuotteen useassa eri maassa, Semantix InstantConnect automatisoi tekstien käännösprosessin kohdekielille. Näin voit tuoda tuotteet markkinoille yhtä aikaa kaikilla haluamillasi kohdekielillä. Tiesitkö, että viestiminen kohderyhmän äidinkielellä lisää onnistuneiden kauppojen määrää 25 prosentilla?

Voisitteko esitellä minulle InstantConnectia?

Kyllä, ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Semantixilla, niin sovitaan webinaarista tai henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Voinko seurata työn etenemistä Semantix InstantConnectissa?

Kyllä, saat täydet oikeudet käynnissä oleviin ja valmistuneisiin käännösprojekteihin.

Voinko olla suoraan yhteydessä kääntäjään Semantix InstantConnectissa?
Kyllä, voit lähettää kääntäjille palautetta tehdystä työstä.

Miten Semantix InstantConnect tilataan?

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Semantixilla tai lähetä sähköpostia osoitteeseen contact@semantix.se.

Millaisia ovat tilausvaihtoehdot?

Tarjoamme kahta erilaista tilausmallia: Voit tehdä joko kahdentoista kuukauden määräaikaisen sopimuksen, jossa laskutus tapahtuu neljännesvuosittain, tai voit maksaa koko vuosimaksun etukäteen, jolloin saat yhden kuukauden ilmaiseksi.

Sisältyvätkö käännökset hintaan?

Eivät, käännöskustannukset laskutetaan erikseen Semantixin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Miten InstantConnect asennetaan?

InstantConnect inRiver PIM asennetaan yhteistyössä yrityksesi IT-henkilöstön kanssa tai ulkopuolisen inRiver-ratkaisukumppanin (ks. www.inRiver.com) kanssa. Yrityksesi päättää itse ratkaisukumppanin käyttämisestä asennuksessa.

Kuinka kauan asennus kestää?

Erään inRiver-ratkaisukumppanin arvion mukaan asennus kestää noin 6–8 tuntia.

Mitä inRiver PIM -versiota Semantix InstantConnect tukee?

Semantix InstantConnect – inRiver PIM on suunniteltu InRiver PIM 6.3 -versiolle. Jos olet kiinnostunut Semantix InstantConnectista, mutta käytössäsi on uudempi versio, ota yhteyttä Semantixiin.

Voiko Semantix InstantConnectia käyttää sekä ohjelmisto- (raskas asiakas / työpöytäversio) että verkkoversiossa?

Semantix InstantConnect – inRiver PIM on suunniteltu verkkoversiolle.

Kuuluvatko päivitykset hintaan?

Semantix huolehtii InstantConnect – inRiver PIM:n päivityksistä ja varmistaa, että se on yhteensopiva inRiverin päivitysten kanssa siinä inRiver PIM -pääversiossa, johon InstantConnect – inRiver PIM on alun perin asennettu.