Semantix AutoConnect PIM-tekstien kääntämiseen

Semantix AutoConnect – inRiver nopeuttaa uusien tuotteiden tuomista markkinoille uusilla kielillä, eikä sinun tarvitse enää manuaalisesti leikata tai liimata käännettäviä tuotetekstejä. InstantConnect on täysin integroitu inRiver PIM -järjestelmään, ja sen avulla voit valita käännettävät tekstit yhdellä painalluksella – Semantix AutoConnect huolehtii lopusta.

Mitä tarkoittaa PIM?

Monilta yrityksiltä puuttuu tehokas tuotetiedonhallinnan toimintamalli, minkä seurauksena tietoa tallentuu useisiin eri paikkoihin, tiedoissa on epäjohdonmukaisuuksia, ja tiedon laaduntarkastus puuttuu.

Tuotetiedonhallintajärjestelmän eli PIM-järjestelmän avulla tuotetietoa tuottavan yrityksen prosessit voidaan keskittää siten, että kaikki tieto löytyy yhdestä lähteestä. Uusien myyntikanavien, kuten sähköisen kaupankäynnin kanavien, integrointi on edullisempaa, kun tieto ei ole hajallaan eri järjestelmissä vaan löytyy yhdestä paikasta.

Myyntikanavia voivat olla esimerkiksi verkkokaupat, tuoteluettelot, uutiskirjeet, kampanjapostitukset jne. 

Mikä on inRiver?

inRiver on ruotsalainen yritys ja tuotetiedonhallintajärjestelmien pohjoismainen markkinajohtaja. Yrityksen järjestelmä on nimeltään inRiver PIM.

Mikä on AutoConnect?

AutoConnect on yhteisnimitys Semantixin tarjoamille ”liitännäisille”, jotka automatisoivat käännösprosessia esimerkiksi liittämällä asiakkaan sisällönhallintajärjestelmät ja tuotetiedonhallintajärjestelmät Semantixin ohjelmistorajapintaan. 

Mikä on AutoConnect – inRiver?

AutoConnect – inRiver on inRiver PIM -järjestelmän lisäosa, joka automatisoi tietyt käännösprosessin vaiheet, kuten käännettävän aineiston tuonnin asiakkaan järjestelmästä ja valmiin käännöksen viennin takaisin asiakkaan järjestelmään. 

Korvaako AutoConnect – InRiver Semantixin Episerver-käännöksiin käytettävän lisäosan?

Ei, Episerver on verkkojulkaisujärjestelmä ja InRiver PIM on tuotetietojärjestelmä, joka voi toimia Episerverin tietolähteenä.

Yrityksesi järjestelmistä ja tarpeista riippuen molemmista saattaa olla yrityksellesi hyötyä. 

Miten Semantix AutoConnect hyödyttää tuotetiedonhallintajärjestelmän käyttäjää?

AutoConnect nopeuttaa uusien tuotteiden lanseeraamista ja mahdollistaa lanseerauksen kaikilla markkinoilla yhtä aikaa, sillä sen avulla tuotetekstejä voidaan kääntää ja julkaista eri kielillä yhtä aikaa. Kun käytät AutoConnectia, sinun ei enää tarvitse manuaalisesti leikata ja liimata käännettäviä tuotetekstejä.

Kuinka paljon aikaa säästän Semantix AutoConnectia käyttämällä?

Säästät kaiken sen ajan, joka aiemmin kului käännösten hallinnointiin.

Voiko Semantix AutoConnectin avulla lisätä järjestelmään useita kieliä yhtä aikaa?

Kun lanseeraat yhden tai useamman uuden tuotteen useassa eri maassa, Semantix AutoConnect automatisoi tekstien käännösprosessin kohdekielille. Näin voit tuoda tuotteet markkinoille yhtä aikaa kaikilla haluamillasi kohdekielillä. Tiesitkö, että viestiminen kohderyhmän äidinkielellä lisää onnistuneiden kauppojen määrää 25 prosentilla?

Voisitteko esitellä minulle AutoConnectia?

Kyllä, ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Semantixilla, niin sovitaan webinaarista tai henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Voinko seurata työn etenemistä Semantix AutoConnectissa?

Kyllä, saat täydet oikeudet käynnissä oleviin ja valmistuneisiin käännösprojekteihin.

Voinko olla suoraan yhteydessä kääntäjään Semantix AutoConnectissa?
Kyllä, voit lähettää kääntäjille palautetta tehdystä työstä.

Miten Semantix AutoConnect tilataan?

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Semantixilla tai lähetä sähköpostia osoitteeseen contact@semantix.se.

Millaisia ovat tilausvaihtoehdot?

Tarjoamme kahta erilaista tilausmallia: Voit tehdä joko kahdentoista kuukauden määräaikaisen sopimuksen, jossa laskutus tapahtuu neljännesvuosittain, tai voit maksaa koko vuosimaksun etukäteen, jolloin saat yhden kuukauden ilmaiseksi.

Sisältyvätkö käännökset hintaan?

Eivät, käännöskustannukset laskutetaan erikseen Semantixin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Miten AutoConnect asennetaan?

AutoConnect inRiver asennetaan yhteistyössä yrityksesi IT-henkilöstön kanssa tai ulkopuolisen inRiver-ratkaisukumppanin (ks. www.inRiver.com) kanssa. Yrityksesi päättää itse ratkaisukumppanin käyttämisestä asennuksessa.

Kuinka kauan asennus kestää?

Erään inRiver-ratkaisukumppanin arvion mukaan asennus kestää noin 6–8 tuntia.

Mitä inRiver PIM -versiota Semantix AutoConnect tukee?

Semantix AutoConnect – inRiver on suunniteltu InRiver PIM 6.3 -versiolle. Jos olet kiinnostunut Semantix AutoConnectista, mutta käytössäsi on uudempi versio, ota yhteyttä Semantixiin.

Voiko Semantix AutoConnectia käyttää sekä ohjelmisto- (raskas asiakas / työpöytäversio) että verkkoversiossa?

Semantix AutoConnect – inRiver PIM on suunniteltu verkkoversiolle.

Kuuluvatko päivitykset hintaan?

Semantix huolehtii AutoConnect – inRiver PIM:n päivityksistä ja varmistaa, että se on yhteensopiva inRiverin päivitysten kanssa siinä inRiver PIM -pääversiossa, johon AutoConnect – inRiver on alun perin asennettu.