Kirjoitamme tekstin puolestasi

Kirjoitamme tekstit alusta alkaen toimittamasi materiaalin ja ilmoittamiesi tavoitteiden pohjalta.

Työskentelytapamme määräytyy tekstityypin, aihealueen ja tekstin tarkoituksen perusteella. Huolehdimme mielellämme koko projektista alusta loppuun.

Lopputuloksena on toimiva ja loogisesti jäsennelty teksti, jossa on selkeät otsikot ja jonka kieli on kohderyhmälle helppolukuista ja helposti ymmärrettävää. Tuotteeseen sisältyy myös oikoluku.