Käännöspalvelut

Tästä yhteenvedosta löydät Semantixin kaikki käännöspalvelut. Niiden avulla saavutat yrityksesi kohdemarkkinat kieliyhdistelmästä ja tekstityypistä riippumatta. Käyttämällä Semantixin palveluita varmistat, että tekstinne on aina ammattitaitoisesti ja laadukkaasti käännetty. Kysy palveluistamme tai pyydä lisätietoja käyttämällä linkkiämme.

Semantix Käännös (Standard)

Käännös (Standard)

Standard-käännökset ovat aina kokeneiden ammattikääntäjien tekemiä.

Satunnaisotantoihin ja kääntäjien osaamisluokitukseen perustuva laadunvalvonta takaa käännösten tasaisen korkean laadun.

Standard-käännöspalvelu soveltuu useimmille tekstityypeille.

Käännös (Premium)

Premium-tason käännöksen tekee ammattikääntäjä, jolla on paljon kokemusta oman erikoisalansa teksteistä.

Lisäksi käännöksen lukee toinen käännösalan ammattilainen, joka varmistaa äärimmäisen tarkkuuden teksteissä, joissa väärään paikkaan joutunut pilkkukin voi olla ratkaisevan tärkeä.

Premium-tason käännös soveltuu teksteille, joissa laatu on olennainen tekijä.

Semantix Käännös (Premium)

Koekäännös

Koekäännös

Koekäännös on ilmainen palvelu, jossa kaksi kääntäjää kustakin kohdekielestä antaa oman näytteensä enintään 300 sanan mittaisen tekstin kääntämisestä. Palvelun tarkoituksena on löytää asiakkaalle kääntäjä, joka välittää hänen haluamansa viestin, tyylin ja sävyn parhaiten. Koska palvelu on maksuton, toimitusaika voi olla normaalia pidempi. 

 

Pikakäännös

Semantixin pikakäännös on hyvä ratkaisu silloin, kun tekstistä tarvitaan käännös todella nopeasti. Käännöksen toimitusaika vaihtelee aineiston koon, aihealueen ja tiedostomuodon mukaisesti. Semantix auttaa silloin kun on kiire - ota yhteyttä!

 

 

Semantix Pikakäännös

Auktorisoitu käännös

Auktorisoitu käännös

Auktorisoidun käännöksen tekee auktorisoitu kielenkääntäjä, ja sen oikeudellinen pätevyys on sama kuin alkuperäisellä asiakirjalla. Tämäntyyppiset käännökset koskevat yleensä virallisia asiakirjoja, oikeudellisia tekstejä ja muuta vastaavantyyppistä sisältöä.

Oikeudellista pätevyyttä koskevat määräykset vaihtelevat maittain. Tämän vuoksi on tärkeää, että tiedämme, mihin tarkoitukseen käännöstä tarvitaan. Voimme tarvittaessa auttaa myös kuriiri-, notaari-, ym. palveluiden järjestämisessä. 

 

Oikoluku

Oikoluku tarkoittaa yksikielistä kieliasun tarkistusta. Oikolukija ei muuta tekstin sisältöä tai merkitystä vaan varmistaa, että kieltä ja välimerkkejä on käytetty oikein, sujuvasti ja idiomaattiset merkitykset huomioiden.

Oikoluvun tekee aina kielenhuollon ammattilainen, joka puhuu kohdekieltä äidinkielenään. Jos oikoluettava teksti on käännös, oikoluvun suorittaa aina joku muu kuin tekstin alkuperäinen kääntäjä.

 

Semantix Oikoluku

Tekstintarkistus

Tekstintarkistus

Tekstintarkistus tarkoittaa yksikielistä kielentarkistusta. Oikoluvusta poiketen tekstintarkistuksessa varmistetaan, että tekstin sanavalinnat ja tyyli soveltuvat ilmoitettuun tarkoitukseen. Tekstintarkistus sopii esimerkiksi teksteille, jotka on kirjoitettu muulla kuin kirjoittajan äidinkielellä.

Tekstintarkistuksen tekee aina kielenhuollon ammattilainen, joka puhuu kohdekieltä äidinkielenään. Jos tarkistettava teksti on käännös, tarkistuksen suorittaa aina joku muu kuin käännöksen tehnyt henkilö.

 

Kielentarkistus

Kielentarkistuksessa käännöstä verrataan alkuperäiseen tekstiin. Tällä varmistetaan, että käännös soveltuu ilmoitettuun tarkoitukseen, huomioi kulttuurilliset näkökohdat ja perustuu oikeisiin termivalintoihin sekä vastaa mahdollisesti toimitettua viitemateriaalia.

Kielentarkistuksen suorittaa aina joku muu kuin alkuperäinen kääntäjä.

 

Kielentarkistus

Asiakkaan suorittama validointi

Asiakkaan suorittama validointi

Ovatko paikalliset edustajanne mukana validoimassa käännöksiänne? Semantix tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden käännösten tarkistamiseen: edustajanne voivat tarkistaa lähdetekstin ja käännöksen (myös InDesign-tiedostot) helposti verkkopohjaisessa työkalussamme. Helppokäyttöisen taulukkopohjaisen validointiympäristön ansiosta prosessi on helposti hahmotettava ja nopea.

 

Askarruttaako jokin?