Mitä käännöstyökaluja kääntäjä käyttää?

Kääntäjät käyttävät useimmissa projekteissamme käännöstyökalua. Käytämme etupäässä SDL-tuotteita (WorldServer, Trados Studio ja Passolo) ja Memsourcea, mutta pyydettäessä voimme käyttää myös muita työkaluja, kuten Acrossia ja Catalystia.

Käännösmuistit

Jokainen kääntäjän tuottama lause tallentuu yhdessä lähdetekstin lauseen kanssa tietokantaan, jota kutsutaan käännösmuistiksi. Käännösmuisti vertaa jokaista uutta käännettävää lausetta aiemmin tallennettuihin käännöksiin vastaavuuksien löytämiseksi, jotta tekstin kieli pysyisi johdonmukaisena.

Käännösmuistit ovat asiakaskohtaisia, ja niitä käsitellään yhtä luottamuksellisesti kuin kaikkea meille lähettämääsi materiaalia.

Termitietokannat

Termitietokannat ovat tärkeä osa käännöstyön laadunvarmistusta. Termitietokantojen ansiosta käännökset voidaan laatia helpommin yhdenmukaisiksi, ja kääntäjän tarvitsee harvemmin kysyä oikeita termejä asiakkaalta. Termitietokannat myös nopeuttavat kääntämistä ja parantavat käännösten laatua.

memsource logo