Mitä terminologia on?

Terminologia tarkoittaa sanastoa, jota käytetään tyypillisesti tietyllä aihealueella tai toimialalla tai tietyssä yrityksessä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tietyn yrityksen tuotteiden tai palveluiden nimityksiä tai jollain toimialalla tai aihealueella käytettäviä ilmauksia ja ammattisanastoa. Kaikki ne muodostavat yhdessä yrityksen, aihealueen tai toimialan terminologian.

Tunteeko kääntäjä toimialan tai aihealueen terminologian?

Kääntäjämme ovat asiantuntijoita termeissä, joita käytetään yleisesti tietyllä aihealueella. Kääntäjän on vaikea tietää, kuinka juuri sinun yritykselläsi on tapana nimetä tuotteet tai palvelut. Tämä tietämys rakentuu vähitellen toimeksiantojen ja asiakkaan kanssa käytävän viestinnän myötä.

Yrityksen toimialalla tai aihealueella voi kenties olla useampia tapoja ilmaista asioita. Yrityksen johto on myös voinut päättää yrityksessä käytettävästä terminologiasta. Tämä tieto on kääntäjälle erittäin arvokasta ja edellytys sille, että käännettyjen tekstien terminologia vastaa odotuksia. Terminologian hallinta on tärkeä osa käännöksen valmistelua ja edellytys tekstien yhdenmukaisuudelle.

Kuinka yrityksen terminologia luodaan?

Kerää yrityksen kaikki tuotenimitykset, alalla käytetyt ilmaukset ja mahdollinen erityissanasto Excel-tiedostoon. Huomaa, että termiluettelo ei ole koskaan täysin valmis, vaan sitä täydennetään jatkuvasti yrityksen kehittyessä, uusien tuotteiden ja palvelujen syntyessä jne.

Miten Semantix tekee terminologiatyötä?

Kun olet laatinut termiluettelon, lähetä se meille käännettäväksi kielille, joita yrityksesi käyttää viestinnässään. Tallennamme termiluettelosi yritykseemme tietokannaksi ja yhdistämme sen käännöstyökaluihimme. Käännöstyökalujen kautta yrityksesi terminologia tuodaan kääntäjän saataville ja käännös voidaan sovittaa vastaamaan yrityksesi käyttämää sanastoa.

Hallinnoivatko kaikki Semantixin asiakkaat terminologiaansa?

Ei, kaikki asiakkaamme eivät tee aktiivisesti terminologiatyötä. Olemme kuitenkin havainneet, että terminologiatyötä tekevät asiakkaat ovat asiakkaistamme kaikkein tyytyväisimpiä. He työskentelevät jatkuvasti yrityksensä edellytysten mukaisesti vaikuttaakseen kääntämisen lopputulokseen ja saavat vastineeksi johdonmukaisia käännöksiä, jotka ovat linjassa yrityksen käyttämän sanaston kanssa. Voimme luvata, että yrityksen terminologian kokoamiseen käyttämäsi aika maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Miten otan yhteyttä Semantixiin?

Napsauta alla olevaa painiketta ja täytä tietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.