Turun yliopisto ja Semantix ottivat käännösprosessin haltuun

Turun yliopisto ja Semantix ottivat käännösprosessin haltuun

Vaikka kääntäminen onnistuu Google-kääntäjällä silmänräpäyksessä keneltä tahansa, on hyvä muistaa, että ammattimaiseen kääntämiseen kuuluu paljon muutakin kuin sanojen vaihtamista kieleltä toiselle. Käännöstyö on prosessi, jossa on mukana useita henkilöitä: kääntäjän lisäksi käännöstyön parissa työskentelevät ainakin projektipäällikkö ja kielentarkistaja sekä mahdollisesti itse tilaaja, kukin eri vaiheessa prosessia.

Julkaistu 26.1.2017

Avainasemassa automatisointi

Aikaisemmin tällaisen monivaiheisen työnkulun hallinta oli hankalaa, kun käännettävät tiedostot ja muu materiaali piti lähettää tekijöille sähköpostitse tai muilla keinoin. Memsourcen kaltaisilla nykyaikaisilla käännöstyökaluilla käännösprosessin hallinta on vaivatonta, kun kaikille osapuolille voidaan antaa yhdenaikainen pääsy samoihin resursseihin.

Modernina pilvipohjaisena työkaluna Memsource tarjoaa lisäksi hyvät mahdollisuudet työnkulun hallintaan ja automatisointiin, mikä helpottaa kaikkien osapuolten työtä. Tämä onkin yksi syy sille, miksi olemme Semantixilla valinneet kyseisen työkalun. Automatisointi jättää projektin osapuolille enemmän aikaa keskittyä itse käännökseen, ja pilvipohjaisuus nopeuttaa prosessin läpivientiä sekä helpottaa eri osapuolten yhteistyötä.

Yhteistyötä ja yhteiskuntavastuuta

Memsourcen käyttöön on siirrytty myös Turun yliopistossa käännösopiskelijoiden koulutuksessa. Koska me Semantixilla haluamme olla mukana alan kehityksessä, on työkalujen lisäksi yhteiskuntavastuulla iso merkitys toiminnassamme. Olemmekin tehneet paljon yhteistyötä muun muassa eri yliopistojen kanssa. Olemme tarjonneet koulutusta alan työkalujen käyttöön sekä opiskelijoille että opettajille. Turun yliopiston kanssa yhteistyöhömme on kuulunut esimerkiksi in-house-kääntäjiemme toimiminen "yrityskummeina" käännösalan opiskelijoiden työpajakursseilla. Semantixin ja Turun yliopiston aiemman yhteistyön perusteella sain viime vuoden loppupuolella pyynnön pitää koulutusta Memsourcen käytöstä Turun yliopiston kielten ja monikielisen käännösviestinnän opettajille.

Teoriasta työelämään

Opettajilla oli ohjelman peruskäyttö jo hallussa, ja heidän mukaansa ohjelman käyttö oli kääntäjän kannalta helposti opittavissa omatoimisesti. Opettajat halusivatkin oikeisiin käännöstoimeksiantoihin perustuvia vinkkejä ohjelmiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Koulutuspäivän aikana kävimme läpi Memsourcen tarjoamia automatisointimahdollisuuksia ja harjoiteltiin käännösprosessin kulkua työkalun avulla.

Molemmin puolin antoisan koulutuspäivän jälkeen opettajilla oli omien arvioidensa mukaan parempi kuva siitä, miten Memsource soveltuu käännösprosessin työnkulun hallintaan ja miten työkalujen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään todellisissa käännöstoimeksiannoissa. Tämä antaa hyvät valmiudet tarjota opiskelijoille koulutusta, joka valmistaa heitä käännösalan työelämän todellisuuteen. Työkalujen tarjoamat mahdollisuudet auttavat hahmottamaan käännösprosessia ja eri osapuolten yhteistyön merkitystä. Molemmat ovat tärkeitä, jotta käännösprojektille voidaan varmistaa haluttu lopputulos: asiakas saa onnistuneen ja laadukkaan käännöksen.

 

Kuva: Turun yliopiston päärakennus, kuvaajana Hanna Oksanen

Viimeisimmät blogipostaukset