Tarvitsetko virallisen vai leimatun vai auktorisoidun vai laillisesti pätevän käännöksen?

Tarvitsetko virallisen vai leimatun vai auktorisoidun vai laillisesti pätevän käännöksen?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä: auktorisoitua kääntämistä kutsuttiin aiemmin viralliseksi kääntämiseksi. Sen tuloksena on laillisesti pätevä käännös, joka on juridisesti yhtä sitova kuin alkuperäinen asiakirja. Mutta mikä tekee käännöksestä laillisesti pätevän ja milloin sellainen käännös tarvitaan?

Julkaistu 23.9.2015

Mitä käännöksen auktorisointi tarkoittaa?

Auktorisoitu kääntäjä vahvistaa käännöksen niin, että se on laillisesti pätevä eli sillä on sama todistusvoima kuin alkuperäisellä asiakirjalla.

Laillisesti pätevä käännös on tulostettava paperille. Sen lopussa on oltava kääntäjän vahvistuslauseke ja omakätinen allekirjoitus sekä mielellään myös auktorisoidun kääntäjän leima.

Vahvistuslauseke voi olla esimerkiksi tällainen:

Vahvistan yllä olevan suomenkielisen käännöksen sisällöltään yhtäpitäväksi minulle esitetyn alkuperäisen asiakirjan kanssa. Lähdeasiakirjassa on 2 (kaksi), käännösasiakirjassa 3 (kolme) kääntäjän leimalla leimattua sivua.

[päiväys]

[allekirjoitus]

[nimenselvennys]

auktorisoitu kääntäjä englannin kielestä suomen kieleen (laki 1231/2007)

Milloin tarvitsen laillisesti pätevän käännöksen?

Laillisesti päteviä käännöksiä tarvitaan usein kansainvälisessä asiakirjaliikenteessä, oikeusprosessien yhteydessä sekä silloin, kun asioidaan viranomaisten kanssa. Laillisesti päteviä käännöksiä tehdään esimerkiksi yhtiöjärjestyksistä, sopimuksista, kauppakirjoista ja tutkintotodistuksista. Vain virallisista asiakirjoista voidaan tehdä laillisesti päteviä käännöksiä. Käännös ei nimittäin voi muuttaa asiakirjan statusta – kääntäjä ei siis voi leimaamalla tehdä epävirallisesta tekstistä virallista. 

Mikäli asiallasi on kiire ja tarvitset käännöksen sähköisesti, muistathan, että sähköinen käännösasiakirja ei ole laillisesti pätevä, vaan toimitamme siitä aina myös paperiversion. 

Tarvitsenko laillisesti pätevän käännöksen vai riittääkö tavallinen?

Tarkista tarvittaessa asiakirjan vastaanottajalta, tarvitaanko laillisesti pätevä vai riittääkö tavallinen käännös. Myös Semantixin asiantuntijat neuvovat mielellään. Laillisesti pätevää käännöstä ei kannata tilata ”varmuuden vuoksi”, koska se on kalliimpi kuin tavallinen käännös. Myös toimitusaika on yleensä pidempi.

Onko laillisesti pätevä käännös parempi kuin tavallinen käännös?

Auktorisointi ei ole merkki siitä, että käännös olisi parempi kuin tavallinen käännös. Auktorisointi ei ole laatusertifikaatti vaan merkki asiakirjan lainvoimaisuudesta: kääntäjä ottaa käännöksestä juridisen vastuun ja vakuuttaa henkilökohtaisesti, että käännös välittää tarkasti alkuperäisen asiakirjan informaation. 

Miksi laillisesti pätevä käännös on kalliimpi kuin tavallinen käännös?

Koska auktorisoitu kääntäjä on juridisesti vastuussa käännöksestä, se on tehtävä erityisen huolellisesti. Tavallisesta käännöksestä poiketen laillisesti pätevää käännöstä ei yleensä hinnoitella sanamäärän vaan käytetyn ajan perusteella. Sanaperusteinen veloitus ei nimittäin kuvasta todellista työmäärää, työn vaativuutta eikä kääntäjän vastuuta. Siksi laillisesti pätevästä käännöksestä tehdään aina tapauskohtainen tarjous.

Keitä auktorisoidut kääntäjät ovat?

Meillä Semantixilla on monta auktorisoitua kääntäjää, mutta kaikki kääntäjämme eivät ole auktorisoituja.

Auktorisoidut kääntäjät ovat erikoistuneet tuottamaan laillisesti päteviä käännöksiä. Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä ei lähtökohtaisesti tee heitä sen paremmiksi kääntäjiksi kuin niitä, joilla tätä oikeutta ei ole. Useimmat heistä tekevät myös tavallisia käännöksiä monista eri aihepiireistä

Opetushallitus pitää auktorisoiduista kääntäjistä luetteloa, josta voit tarkistaa, missä kielipareissa ja suunnissa kääntäjällä on oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä. (http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat)

Kääntäjä voi anoa auktorisointia opintojen perusteella tai osallistumalla auktorisoidun kääntäjän kokeeseen.

Auktorisoitujen kääntäjien toiminta perustuu lakiin auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007), valtioneuvoston asetukseen auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007) sekä Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteisiin 2012.

Korjattu ’auktorisoitu käännös’ muotoon ’laillisesti pätevä käännös’ 26.10.2015.

 ***

Semantixin kääntäjä Marja-Liisa Paasikivi kirjoitti tekstin yhteistyössä Semantixin kääntäjän Jenni Perälän kanssa. Marja-Liisa Paasikivi on auktorisoitu kääntäjä kieliparissa suomi-englanti ja Jenni Perälä on auktorisoitu kääntäjä kieliparissa englanti-suomi.

Viimeisimmät blogipostaukset