Semantixin koulutusyhteistyö: työkaluja ja työelämätaitoja

Semantixin koulutusyhteistyö: työkaluja ja työelämätaitoja

Semantix kehittää käännös- ja tulkkausalaa pitkäjänteisesti tekemällä koulutusyhteistyötä useiden yliopistojen sekä muiden kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvien oppilaitosten kanssa. Annamme alan opettajille ja opiskelijoille tietoa siitä, millaista kieliasiantuntijoiden työ on käytännössä: miten toimivat ammattimaiset kääntäjät, tulkit, kielentarkastajat, projektipäälliköt, kieliteknologia-asiantuntijat ja muut alan ammattilaiset. Näin Semantix tukee omalta osaltaan ammattimaisen käännös- ja tulkkausalan kehitystä.

Julkaistu 20.1.2016

Käännösmuistiohjelmat ja muut ammattikääntäjien työkalut

Esimerkiksi kääntäjien yliopistokoulutuksessa ei perehdytä kovin syvällisesti ammattikääntäjien työkaluihin, kuten tietokoneavusteiseen kääntämiseen (computer-assisted translation, CAT ) ja siihen liittyviin  ohjelmistoihin. Näiden työkalujen hallitseminen on käytännön työelämässä kuitenkin yhtä tärkeää kuin varsinainen kieli- ja kääntämistaito ja tiedonhakutaidot.

Vuonna 2015 Semantixin asiantuntijat kävivät kertomassa kääntäjäopiskelijoille esimerkiksi SDL Trados Studio- ja Memsource-käännöstyökaluista. Myös joukko alan opiskelijoita kävi Semantixissa tutustumassa käännöstoimiston arkeen. Käännösalan opettajia vieraili Semantixissa syventämässä käytännön osaamistaan käännöstyökalujen käytössä.

Itä-Suomen yliopistossa vieraillut Semantixin kieliasiantuntija kertoi kääntäjäopiskelijoille hyödyllisistä työelämätaidoista, käännösalan ajankohtaisista asioista ja kääntäjien työllistymismahdollisuuksista. Kääntäjäopiskelijat saivat arvokasta tietoa paitsi kääntäjän työstä myös muista tehtävistä, joihin kääntäjän koulutuksella voi työllistyä.

Yrityskummilta täsmätietoa työelämän vaatimuksista ja toimintatavoista

Eräs Semantixin koulutusyhteistyön muodoista on Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen monikielinen käännöstyöpaja, jossa Semantixin ja muiden käännöstoimistojen kokeneet kääntäjät toimivat yrityskummeina.

Tämä uudenlainen kurssi jäljittelee oikean käännöstoimiston toimintaa, ja sen aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan monenlaisiin rooleihin, joita käännösviestintäprojekteihin liittyy, kuten projektipäällikkö, terminologi, kääntäjä, käännöksen tarkastaja ja tekstin viimeistelijä.

Kävin yrityskummina tutustumassa käännöstyöpajaan ja antamassa opiskelijoille käytännön vinkkejä ammattikääntäjän näkökulmasta. Oli todella mielenkiintoista nähdä ja kuulla, millaista kääntäjien koulutus on nykypäivänä ja mitä opiskelijat ajattelevat kääntäjän työstä, käännösalan kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä.

Yrityskummien käyttö on alan opettajille ja opiskelijoille erinomainen tapa tuoda opetukseen työelämän näkökulmaa. Käännöstoimiston kannalta taas on hyödyllistä, että valmistuvat kääntäjät ovat mahdollisimman hyvin perillä käännösalan vaatimuksista ja toimintatavoista.

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos aikoo jatkaa yhteistyötä yrityskummi-käännöstoimistojen kanssa myös tulevaisuudessa, koska yhteistyö on ollut kummankin osapuolen näkökulmasta antoisaa.

Tulkeille perehdytystä ja tietoa tulkin työstä

Suomessa tarjotaan tulkkauskoulutusta yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansanopistoissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa.  Koulutusten kesto ja sisällöt vaihtelevat, samoin kuin tulkkauskielet ja painotettu tulkkausmenetelmä. Kokeneen ja ammattitaitoisen asioimistulkin on mahdollista suorittaa asioimistulkin ammattitutkinto ja oikeustulkin erikoisammattitutkinto.

Semantix informoi nykyisiä ja tulevia tulkkeja näistä kouluttautumismahdollisuuksista ja kannustaa tulkkejaan hankkimaan ammattitutkinnon. Semantixin tulkkausasiantuntijat käyvät kertomassa tulkkausalasta alan oppilaitoksissa. Koulutamme ja tiedotamme myös aktiivisesti asiakkaitamme asioimistulkin työstä ja ammattisäännöstöstä, jotta työskentely tulkin välityksellä olisi sujuvaa ja tulkin työtä ohjaavat periaatteet tulisivat tutuiksi. 

Jatkuvuutta toimintaan

Koulutusyhteistyö on luonteva osa Semantixin toimintaa. Olemme mukana käännös- ja tulkkausalan kehityksessä, tuemme alan koulutusta ja toteutamme sitä kautta yhteiskuntavastuutamme. Toisaalta Semantix saa alan opiskelijoilta uusia, tuoreita ideoita ja näkemyksiä, joiden perusteella voimme kehittää alaa edelleen.

Viimeisimmät blogipostaukset