Pitkäaikainen kumppanuus tärkeää vakuutusalan suuryritykselle

Pitkäaikainen kumppanuus tärkeää vakuutusalan suuryritykselle

Pitkäaikainen kumppanuus käännöspalvelujen toimittajan kanssa ja vuosien saatossa sujuvaksi hioutunut yhteistyö ovat asioita, joita vakuutusalan suuryritys If arvostaa. Miten teknologian kehitys ja 24/7-mentaliteetti vaikuttavat kielipalvelujen tarpeeseen?

Julkaistu 5.4.2018

Vakuutusyhtiö If ja Semantix – tuolloin Sampo ja Done – aloittivat yhteistyön jo vuonna 2002, kun Sampo ulkoisti omat kääntäjänsä. Vuosien saatossa niin Ifistä kuin Semantixistakin on kasvanut Pohjoismaiden markkinajohtajia; kummankin emoyhtiö on Ruotsissa ja sivuliikkeitä on Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, Ifillä lisäksi Baltian maissa. Miten voimakas kasvu on vaikuttanut Ifin käännöspalvelutarpeisiin? 

”Periaatteessa käännettävä aineisto ei ole olennaisesti muuttunut. Edelleen käännetään korvauspäätöksiä, vakuutusehtojen päivityksiä sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän materiaaleja. Merkittävin ero on se, että esimerkiksi korvauspäätöksiin liittyvä aineisto on entistä monikielisempää. Nykyään ihmiset reissaavat ahkerasti ympäri maailmaa, ja jos lääkärinlausuntoa vaativa tapaturma sattuu, meille toimitettavat lausunnot voivat olla vaikka japaniksi, koreaksi tai melkein millä kielellä vaan. Myös ihmisillä käytössä olevien erilaisten teknisten laitteiden kirjo heijastuu korvaushakemuksiin,” kertoo Ifin hankintapäällikkö Jari Välimäki.

Terminologia kuntoon

Vakuutusalalla terminologian, ja nimenomaan yrityksen käyttämän terminologian, noudattaminen on käännöksissä tärkeää. Eri vakuutusyhtiöillä saattaa olla käytössä eri termit esimerkiksi käsitteille korvata, korvaus (compensate, compensation / indemnify, indemnity), keskeytysvakuutus (loss of profits insurance / business interruption insurance) ja kuljetusvakuutus (cargo insurance / goods-in-transit insurance). Oman termistön kokoaminen olikin ensimmäisiä asioita, joka Ifin ja Semantixin yhteistyössä laitettiin kuntoon. Termistö koottiin helppokäyttöiseen sanakirjaan, joka on Ifin käytössä edelleen. Näin varmistetaan, että termejä käytetään johdonmukaisesti korvauspäätöksissä ja yritysviestinnässä.

Omia kääntäjiä Ifillä ei enää ole, vaan kaikki käännöspalvelut ostetaan alihankkijoilta. Mitä suuryritys edellyttää käännöspalvelutoimittajaltaan? ”Joustavuus ja kyky sopeuttaa palveluvalikoimaa asiakkaan muuttuviin tarpeisiin on tärkeää. Arvostamme myös sitä, että saamme harvinaistenkin kielten käännökset kätevästi Semantixilta”, Jari sanoo.

Laatu ratkaisee

Pitkäaikainen kumppanuus on ollut Ifille tärkeämpää kuin jatkuva kilpailuttaminen halvempien hintojen toivossa. Mitä hyötyä Ifille on ollut pitkään jatkuneesta yhteistyöstä? ”Meille laatu on ratkaisevaa, ei hinta. Vakaus, kumppanuus ja luotettavuus ovat olleet yhteistyömme kulmakiviä. Olemme löytäneet yhteisen tavan toimia, mikä sujuvoittaa tilaus-toimitus-prosessia. Luonnollisesti näin pitkään kumppanuuteen on mahtunut niin onnistumisia kuin haasteitakin, mutta luottamuksellisessa suhteessa hankalatkin asiat on voitu käsitellä rakentavasti. Kun kommunikaatio pelaa, ratkaisu löytyy”, Jari toteaa, kiitellen Semantixin avainasiakaspäällikkö Tuija Suikkasta toimivasta yhteistyöstä.

Tulevaisuuden monikieliset ratkaisut

Kuten moni muukin ala, vakuutusala elää merkittävän muutoksen aikaa. Uudenlaiset insurtech-toimijat haastavat perinteisten yritysten toimintatapaa, GDPR-asetuksen myötä tietosuojavaatimukset tiukentuvat, ja automaatio ja robotisaatio tekevät voimalla tuloaan vakuutuspalveluihin. Miten tämä kehitys heijastuu käännös- ja kielipalvelujen tarpeeseen? ”Suomessa väestönkehitys liikkuu siihen suuntaan, että kielivalikoimalla suomi, ruotsi ja englanti ei enää vastata riittävästi asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaat haluavat myös asioida itselleen sopivimpaan aikaan – vaikka keskellä yötä! Näihin tarpeisiin saattaisi kätevästi vastata monikielinen chattibotti, jonka kanssa voisi keskustella vakuutusasioistaan valitsemallaan kielellä,” Jari visioi.

Perinteiset käännöspalvelut eivät enää vastaa tulevaisuuden kysyntään. Kumppanin rooli muuttuu siis käännöspalvelujen toimittajasta monikielisten ratkaisujen toimittajaksi. Me Semantixilla olemme valmiit ottamaan haasteen vastaan!

Viimeisimmät blogipostaukset