Oikeustulkkaus on todellinen taitolaji

Oikeustulkkaus on todellinen taitolaji

Oikeustulkkaus on vaativaa työtä, joka onnistuakseen edellyttää huolellista valmistautumista. Puolueeton tulkki varmistaa, että sekä tuomioistuimen henkilöstön että vieraskielisen henkilön oikeusturva toteutuu.

Julkaistu 1.12.2016

Marjo Autioniemi on työskennellyt freelance-tulkkina Semantixille jo 18 vuotta. Turun yliopistosta valmistunut filosofian maisteri erikoistui jo opiskeluaikana lakiin ja hallintoon. Erikoistumisalan valinta oli helppoa, koska Marjon mielestä juridiikka oli hyvin yleissivistävää. Valmistuttuaan Marjo työskenteli kääntäjänä oikeusministeriössä ja Euroopan komissiossa. Tälle luonnollisena jatkona tuli oikeustulkin työ.

Oikeustulkki tulkkaa oikeusistuimessa kansalaisten oikeusturvaan liittyvissä asioissa, joita ovat esimerkiksi tuomioistuinten, poliisin ja maahanmuuttoviraston prosessit. Oikeustulkin on hallittava tulkkaamansa aihealueen ammattikieli ja vakiintuneet ilmaukset molemmilla työkielillään. ”Toimin tulkkina useimmin riita-asioihin liittyvissä tapauksissa. Harvemmin olen mukana rikosoikeusjutuissa. Yleisin teema on liikejuridiikka ja siellä tarkemmin sopimusriidat. Tulkkaan usein myös asiantuntijatodistajia”, avaa Marjo työnsä sisältöä. 

Huolellinen valmistautuminen välttämätöntä

Kun kyseessä on oikeustulkkaus, valmistautumisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Oikeudessa käsiteltävistä asioista on aina jotain kirjallista materiaalia saatavilla; rikosasioissa esitutkintapöytäkirja ja syyte, riita-asioissa haastehakemus ja osapuolten kirjelmät. Hovioikeudessa käsiteltävistä asioista materiaaliksi löytyy myös käräjäoikeuden päätös ja valitus.

”Juuri tämän kirjallisen materiaalin avulla oikeustulkkaukseen voi valmistautua tehokkaasti ja huolella. Kirjelmistä saa yleensä tarvittavat termit, ja ne tietysti on sitten katsottava läpi tulkkauskielellä. Valmistautuminen vie runsaasti aikaa, koska materiaaliakin on paljon. Tulkin palkkio sisältää työhön valmistautumisen eikä siitä tule asiakkaalle laskua erikseen. Jokainen ammattilainen valmistautuu työhön niin kauan, että on saanut asiasta riittävän selkeän kuvan ja laatinut terminologian tulkkauskielillä”, kuvailee Marjo tulkkaukseen valmistautumista.

Yleensä oikeudessa tulkataan konsekutiivitulkkauksella eli peräkkäistulkkauksella. Tämä tarkoittaa, että tulkki puhuu lähtökielen puhujan lopetettua puhumisen. ”Tällaisessa tulkkauksessa hyvä yhteistyö tarkoittaa sitä, että tulkille annetaan mahdollisuus tulkata eli puhujan on pidettävä taukoja. Usein puhuja innostuu, eikä edes muista, että hänen puheensa on myös tulkattava oikeudelle”, opastaa Marjo tulkattavan roolissa olevaa sujuvaan työskentelyyn. 

Oikeustulkkauksen kiemurat

”Tulkki on tyytyväinen kun kaikki oikeussalissa ovat tyytyväisiä tulkkauksen laatuun. Olipa käsiteltävä asia millainen tahansa, tulkin on pysyttävä täysin puolueettomana ja neutraalina. Omat asenteet ja mielipiteet eivät saa vaikuttaa millään tavalla toimeksiannon hoitamiseen”, kertoo Marjo. ”Joskus työskentelyolosuhteet aiheuttavat haasteita, esimerkiksi silloin kun asiakkaalle simultaanitulkataan kuiskaten samalla kun puhuja puhuu. Yllättävä tilanne voi syntyä myös siitä, jos kuultavalle esitetään kirjallisia todisteita, joita ei ole annettu tulkille etukäteen. Tästä selvitään tekemällä ns. prima vista -tulkkaus, eli tulkki tekee kirjoitetusta tekstistä valmistelemattoman suullisen käännöksen”, Marjo kertoo oikeustulkkauksen kiemuroista.

Oikeustulkkaukselle on tulevaisuudessa yhä enemmän tarvetta. Riita-asioissa on yhä useammin ulkomaisia päämiehiä, jotka haluavat seurata suomenkielistä oikeudenkäyntiä. Kysyntää on etenkin simultaanitulkkaukselle, joka tehokkaana tulkkausmuotona säästää aikaa. Oikeustulkkauksen hyöty on kiistaton ja konkreettinen. Käyttämällä ammattitaitoista oikeustulkkia voidaan tasavertaisesti kuulla kaikkia asianosaisia ja siten varmistaa asiakkaiden oikeusturva ja lopputuloksen oikeudenmukaisuus.

Viimeisimmät blogipostaukset