Minimoi riskit työmaalla viestimällä monikielisesti

Minimoi riskit työmaalla viestimällä monikielisesti

Työturvallisuus on keskeinen teema suurilla rakennustyömailla, joilla työskentelee eri kieliä puhuvia työntekijöitä. Turvallisuusohjeet onkin laadittava huolella ja pidettävä ajan tasalla. Myös kattavasta perehdytyksestä on huolehdittava, jotta ohjeet ymmärretään ja niitä noudatetaan. Monikielisillä työmailla ohjeiden kääntäminen on järkevä investointi työturvallisuuden parantamiseen.

Julkaistu 12.4.2018

Alkuvuodesta rakennustyömailla on tapahtunut murheellisen paljon traagisia, kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Rakennusteollisuuden verkkosivuilla 9.4.2018 julkaistun tiedotteen mukaan rakennusalalla onkin korostettava jokaisen toimijan merkitystä turvallisuuden parantamiseksi. Vaikka tilastojen valossa onnettomuudet ovat kokonaisuudessaan vähentyneet, jokainen henkilövahinko on liikaa.

Hyvä työturvallisuus parantaa yrityksesi tulosta

Työturvallisuuskeskuksen mukaan haasteita rakentamisen työturvallisuustyöhön on tuonut ulkomaisen työvoiman käyttö. Rakennusala on johtava toimiala työtapaturmien määrässä, vaikkakin viime vuosien panostukset työturvallisuustyöhön ovat vieneet kehitystä positiivisempaan suuntaan. Hyvin hoidetussa yrityksessä ymmärretään, että hyvä työturvallisuus ja tapaturmien vähentyminen parantavat niin yrityksen mainetta kuin taloudellista tulosta. 

Työturvallisuusohjeilla ehkäistään onnettomuuksia

Työsuojelua määrittävät erilaiset lait, kuten työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki ja työsuojelun valvontalaki. Niiden tavoitteena on pitää huolta, että työn tekeminen on turvallista ja terveellistä ja asioita käsitellään työpaikalla yhteistoiminnassa. Käytännössä niissä velvoitetaan, että työpaikoilla tulee arvioida työn riskit, perehdyttää ja opastaa työhön, tarjota työterveyshuoltoa ja ylläpitää työkykyä. Työturvallisuusohjeet ja niiden noudattaminen ovat avainasemassa onnettomuuksien ehkäisyssä.

Puhu työntekijän kieltä varmistaaksesi turvallisuuden

Mikäli työmaaltasi löytyy vieraskielisiä työntekijöitä, saavatko he perehdytystä työturvallisuusasioihin kielellä, jota he varmasti ymmärtävät? Monikielisellä viestinnällä voit varmistaa, että ohjeet ja määräykset tulevat oikein ymmärretyiksi. Kun ohjeet ovat ymmärrettäviä, niitä on myös helpompi noudattaa.

Meillä Semantixilla on pitkä kokemus rakennusalan käännöksistä. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä esimerkiksi rakennusalan suuryrityksen SRV:n kanssa. Yhteistyöstämme voit lukea lisää blogistamme Rakennusalan suuryrityksellä mittava tarve monikieliseen viestintään

Onko työturvallisuuden kannalta keskeinen ohjeistus kunnossa yrityksesi työmailla? Monikielinen viestintä on järkevä investointi työturvallisuuden parantamiseen. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tai pyydä tarjous verkkosivuillamme.

Viimeisimmät blogipostaukset