Läsnä vaikka ei paikalla: Skype-tulkkaus tehostaa tulkkien käyttöä

Läsnä vaikka ei paikalla: Skype-tulkkaus tehostaa tulkkien käyttöä

Skype-tulkkauksessa tulkki on mukana tulkkaustilanteessa Skype-puhelun välityksellä. Vaikka tulkki ei olekaan fyysisesti läsnä, tulkkauksen osapuolet sekä kuulevat että näkevät toisensa.

Julkaistu 2.10.2018

Kwestan Homil tutki asioimistulkin ammattitutkintoon (tulkki, AMK) liittyvässä opinnäytetyössään tulkkien kokemuksia Skype-tulkkauksesta. Diakonia-ammattikorkeakoululle tehty opinnäytetyö valmistui syyskuussa 2017. Opinnäytetyötään varten Homil haastatteli neljää Semantixin in-house-tulkkia, joiden lähdekielet ovat arabia ja dari ja kohdekieli suomi.

Skype-tulkkaus

Skype-tulkkaus tarkoittaa tulkkausta videopuhelun välityksellä. Kyseessä on konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus, jossa tulkki ja tulkattavat puhuvat kukin vuorollaan. Tulkattavat henkilöt ovat asiakkaan tiloissa ja tulkki tarkoitukseen sopivassa, rauhallisessa tilassa, jossa ei ole ulkopuolisia. Näin tulkkaukseen liittyvät salassapitovaatimukset täyttyvät. Videopuheluyhteyden ansiosta tulkki ja tulkattavat sekä kuulevat että näkevät toisensa.

Tulkit kokevat olevansa tulkkauspaikalla läsnä

Opinnäytetyötä varten haastateltujen tulkkien mukaan Skype-tulkkausten ehdoton vahvuus on tulkattavien näkeminen ja tulkin ”läsnäolo” tulkkaustilanteessa. Tulkattavien ilmeiden, eleiden ja artikulaation näkeminen helpottaa tulkkausta. Lisäksi tulkki huomaa tulkattavan ilmeestä, jos jokin asia on jäänyt epäselväksi. Myös elekieli on tärkeä osa tulkkausprosessia.

Tekniset ongelmat vaivaavat ajoittain

Skype-tulkkausten heikkouksiksi tulkit mainitsivat ajoittaiset tekniset ongelmat eli huonon videoyhteyden, heikon äänenlaadun sekä kuvan ja äänen samanaikaisuuden häiriöt. Skype-tulkkauksissa tulisikin aina käyttää riittävän tehokasta internet-yhteyttä sekä tulkin että asiakkaan päässä, jotta kuormitus ei aiheuta yhteysongelmia. Lisäksi tietokoneissa tulee luonnollisesti olla toimiva web-kamera sekä vahva prosessori ja/tai näytönohjain. Ääniongelmia voi ennaltaehkäistä käyttämällä erillistä mikrofonia ja kaiutinta.

Haastateltujen tulkkien mukaan Skype-tulkkaus on parempi vaihtoehto kuin puhelintulkkaus, kunhan ajoittaiset tekniset ongelmat saadaan korjattua.

Skype-tulkkauksen hyödyt ja tulevaisuudennäkymät

Skypen käyttö tulkkauksessa on yleistymässä voimakkaasti. Skype-tulkkaus on hyvä vaihtoehto silloin, kun tulkkausta tarvitaan nopeasti ja lyhyeksi ajaksi. Skype- ja muiden etätulkkausmuotojen edut ovat kiistattomat, jos tulkattavien paikkakunnalla ei ole saatavilla asianmukaisesti koulutettua tulkkia tai kun tarvitaan tiettyä erikoisalan osaamista tai harvinaisen kielen tulkkia.

Etätulkkauksen yleistyminen tehostaa tulkkausresurssien käyttöä. Etäyhteyden kautta tulkit ovat paremmin saatavilla niillekin paikkakunnille, joihin on pitkä matka ja joissa voi yleensä olla pulaa tietyn kielen tulkeista. Koska matkustamista ei tarvita, vältytään myös matkakuluilta ja matkustamisen aiheuttamilta ympäristövaikutuksilta.

Laajempi tutkimus Skype-tulkkauksesta valmisteilla

Kwestan Homilin tutkimus Skype-tulkkauksesta perustui Semantixin neljän in-house-tulkin haastatteluihin. Tutkimus oli siis suppea ja antaa vain alustavaa osviittaa Skype-tulkkauksen eduista ja haasteista. Syyskuussa 2018 Semantix toteuttaa Skype-tulkkauksesta laajemman kyselyn, jonka kohderyhmänä ovat Skype-tulkkauksia tekevät freelancer-tulkit. Kerromme kyselyn tuloksista tarkemmin syksyn 2018 aikana.

 

Lähde:

Kwestan Homil: Skype-tulkkaus Semantixin In-house kielipalvelun tulkkien näkökulmasta.

Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, Syksy 2017. Asioimistulkkauksen koulutus, Tulkki (AMK).

Viimeisimmät blogipostaukset