Lääketieteen ja lääketeknologian tekstien kääntäminen vaatii erityisosaamista

Lääketieteen ja lääketeknologian tekstien kääntäminen vaatii erityisosaamista

Lääketieteen ja lääketeknologian alan tekstien kääntäminen vaatii erityisosaamista kaikilta käännösprosessiin osallistuvilta. Teksteissä käytetään erikoistermejä, ala kehittyy jatkuvasti ja mahdollisten käännösvirheiden vaikutukset voivat kohdistua suoraan yksittäisiin ihmisiin dramaattisella tavalla. Kyse saattaa olla jopa elämästä tai kuolemasta.

Julkaistu 10.9.2015

Laaja tekstien kirjo

Käännettävät lääketieteen alan tekstit ovat moninaisia. Potilaskertomuksia käännetään paljon, erityisesti vakuutusyhtiöitä mutta myös tutkimusprojekteja ja lääketutkimuksia varten. Muita paljon käännettäviä tekstejä ovat muun muassa lääkkeiden pakkausselosteet ja valmistusohjeet, tutkimuskuvaukset, tutkimuspöytäkirjat ja -raportit, potilastiedotteet, lehdistötiedotteet ja erilaisten lääketieteellisten laitteiden käyttöohjeet.

Käännettäväksi saattaa tulla kaikkea moldavialaisista käsin kirjoitetuista potilaskertomusmerkinnöistä magneettikuvauslaitteen tuotetietoihin tai sydän-keuhkokoneen käyttöoppaisiin.

Potilaan henki voi riippua käännöksestä

Käännöksiä koskevat vaatimukset ovat erittäin suuret. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että kaikki projekteissa mukana olevat noudattavat tarkasti ennalta määriteltyä prosessia sekä lääketieteen ja lääketeknologian alojen erityistarpeisiin mukautettuja rutiineja:

 • Oikeat termit ovat elintärkeitä. Siksi on ehdottoman tärkeää valita oikeat kääntäjät ja antaa heille tarvittavat erityisresurssit (termikannat, käännöstyökalut, oheismateriaalit, mahdollisuus esittää kysymyksiä asiakkaalle, jne.)
 • Lääkealaa ja lääketeknologiaa säätelevät kansainväliset direktiivit ja standardit edellyttävät jäljitettävyyden takaavia prosesseja. Asiakkaiden täytyy pystyä selvittämään prosessin kaikki vaiheet ja niihin osallistuneet tahot tarkasti. Tämä koskee myös käännettyä dokumentaatiota.
 • Selkeä ja huolellinen versioiden käsittely ja kuhunkin tekstiversioon tehdyt päivitykset ovat edellytys sille, että asiakas saa tuotteensa hyväksytettyä markkinoille.
 • Takaisinkäännöstä (back translation) eli käännetyn tekstin kääntämistä takaisin alkuperäiselle kielelle käytetään monesti varmistamaan, että kaikki on varmasti oikein. Useimmiten käytetään pistokokeita, mutta joskus koko materiaalille tehdään takaisinkäännös.
 • Pistokokein tehtävät tarkastukset ovat erittäin perusteellisia, ja niitä tehdään usein.
 • Viimeisenä vaan ei todellakaan vähäisimpänä prosessin osana ovat ammattitaitoiset ja kokeneet kääntäjät, joilla on perusteellinen erikoisalan tuntemus.

Käännöshaasteeseen vastaaminen

Erikoistuminen ja kova työ on niin käännöstoimistoille kuin yksittäisille kääntäjillekin ainoa tapa pätevöityä lääketieteen alan käännöstöihin. Semantix on hoitanut alan käännöksiä pitkään, ja olemme kerryttäneet tarvittavan kokemuksen ja luoneet elintärkeän verkoston erikoistuneita ammattikääntäjiä. Käännöstyö on tiimityötä, jossa ovat mukana asiakkaat, käännöstoimisto sekä kääntäjät ja tuotannon ammattilaiset (taitto, tekninen tuki, jne.).

Kannattaa muistaa, että käännöstoimistoon on hyvä olla yhteydessä jo projektin suunnitteluvaiheessa. Kun käännöstoimisto on mukana alusta asti, työ sujuu tehokkaasti, sujuvasti ja kustannustehokkaasti.

Muistilista lääke- ja lääketeknologian alan käännösten tilaajalle:

 • Lähetä käännettävät tiedostot aina muokattavassa muodossa. Tämä nopeuttaa työtä ja parantaa käännösten laatua.
 • Kaikki alaan liittyvä terminologinen materiaali ja referenssimateriaali (esimerkiksi aikaisemmat versiot, joihin tilaaja on tyytyväinen) on kääntäjälle hyödyksi.
 • Validointi eli asiakkaan suorittama oikoluku kohdemaissa on tehokas keino varmistaa tekstien laatu. Validointi kannattaa suunnitella huolella ja validoijat nimetä hyvissä ajoin.
 • Materiaalin tarkastuksessa tarvittavia takaisinkäännöksiä tilatessa on selkeästi ilmoitettava, että kyseessä on takaisinkäännös, jotta kääntäjä tietää pysytellä hyvin lähellä lähdekielistä tekstiä. Alkuperäistä tekstiä ei tarvitse lähettää, jotta se ei vaikuta käännökseen.
 • Kohderyhmä on kääntäjälle tärkeä tieto. Ovatko käännöstekstin lukijat potilaita, lääkäreitä vai kenties huoltoteknikoita? On myös hyvä tietää, miten tekstiä luetaan ‑ verkosta, vastaanotoilla jaettavista tiedotuslehtisistä vai painetusta käyttöohjeesta.
 • Jos tarvitaan auktorisoidun kääntäjän tekemä virallinen käännös (esimerkiksi rekisteröitäessä tuotetta uudella markkina-alueella), tämä kannattaa ilmoittaa hyvissä ajoin. On myös hyvä pitää mielessä, että kaikki auktorisoidut kääntäjät eivät välttämättä ole lääketieteen asiantuntijoita. Ellei vaadita nimenomaan auktorisoidun kääntäjän tekemää virallista ja leimattua käännöstä, käännöstoimisto valitsee soveltuvimmat kääntäjät alan erikoisasiantuntijoiden joukosta.
 • Lopuksi on hyvä muistaa, että lääkealan ja lääketeknologian tekstit ovat vaikeampia kuin monet muut tekstityypit, joten niiden kääntäminen voi viedä enemmän aikaa.

 

Ruotsin kielestä suomentanut Semantixin kääntäjä Eeva Tynkkynen
ja lokalisoinut käännösasiantuntija Teemu Tenhunen.

Viimeisimmät blogipostaukset