Kielipalvelualan tulevaisuus: kasvotonta konekääntämistä vai teknologian hyödyntämiseen perustuvaa kumppanuutta?

Kielipalvelualan tulevaisuus: kasvotonta konekääntämistä vai teknologian hyödyntämiseen perustuvaa kumppanuutta?

Teknologian vallankumous, digitaalinen transformaatio, palvelumuotoilu, disruptiiviset teknologiat – näihin 2000-luvun muotisanoihin törmää nykyään kaikkialla, eikä kielipalveluala ole poikkeus. Arvon luominen ja asiakaskokemus vaikuttavat myös olevan kaikkien itseään kunnioittavien yritysten toiminnan keskiössä. Mutta mitä tämä tarkoittaa kielipalvelualalla ylipäätään, ja erityisesti Semantixille?

Julkaistu 11.9.2018

Osallistuin viime viikolla Finlandia-talossa pidettyyn #KIELI2018-konferenssiin. Kielipalvelualan ammattilaisille tarkoitettu tapahtuma houkutteli paikalle lähemmäs 100 osallistujaa, joista valtaosa oli suomalaisia käännöstoimistojen omistajia, johtajia tai työntekijöitä, mutta oli joukossa mukana myös freelance-kääntäjiä ja yliopistojen edustajia. Tapahtumassa keskusteltiin kielipalvelualan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Tässä lyhyt tiivistelmä kuulemistani puheenvuoroista sekä mietteitä siitä, miten muutokset vaikuttavat meihin semantixlaisiin.

Ei sanoja, vaan arvoa

Jo pitkään, varsinkin käännösmuistien käytön yleistyttyä, käännösalalla palvelua on myyty sanahinnalla. Lähes kaikki käännöspalvelun tarjoajat hyödyntävät tietokoneavusteista kääntämistä – toisin sanoen käännösmuisteja ja termitietokantoja – voidakseen tehokkaasti hyödyntää kertaalleen käännetyt sanat ja virkkeet ja toisaalta parantaakseen terminologian yhdenmukaisuutta käännöksissä. Joidenkin konferenssin puhujien mukaan tämä lähestymistapa on kuitenkin tulossa tiensä päähän, ja pelkästään sanojen kääntäminen palveluna on pian menneen talven lumia. Kääntäminen jää luonnollisesti osaksi palvelupakettia, mutta palveluun sisältyy lukuisia muitakin elementtejä kuten sovellusliittymä, automaattinen laadunvarmistus, teknologiaratkaisut, tekoäly, puhe tekstiksi -ratkaisut, ja paljon muuta. Keskeinen tavoite on luoda lisäarvoa asiakkaalle ja tarjota ratkaisu tiettyyn ongelmaan tai tarpeeseen.

Palvelumuotoilu kielipalvelualalla

Palvelumuotoilu on myös paljon puhuttu mutta varsin vaikeasti hahmotettava aihe nykypäivän liike-elämässä. Nielsen Norman Groupin mukaan palvelumuotoilu on yrityksen resurssien (henkilöstö, irtaimisto ja prosessit) suunnittelua ja organisointia, jonka tarkoituksena on (1) ensi kädessä parantaa työntekijän kokemusta ja (2) välillisesti parantaa asiakaskokemusta [1].

Palvelualalla palvelumuotoilu antaa työkaluja, joiden avulla organisaatio voi pyrkiä tunnistamaan asiakaskuntansa ja sen tarpeet, testata palvelukonseptia käytännössä ilman kohtuuttomia kustannuksia, saada palautetta kohderyhmältä, ja kehittää konseptia palautteen perusteella. Lisäksi palvelumuotoilu voi auttaa paremmin hahmottamaan mikä tuottaa arvoa asiakkaalle, tai minkä asiakkaan ongelman organisaatio voi palvelullaan ratkaista.

Parhaaseen tulokseen palvelumuotoilulla päästään, kun työssä on mukana eri alojen ihmisiä, joilla on erilaiset ammatti- ja koulutustaustat. Monialaisessa tiimissä tarpeet nähdään monesta näkökulmasta, eikä urauduta toistamaan aina samoja ajatusmalleja. Tarkoitus on antaa asiakkaille sitä, mitä he haluavat eikä sitä, mitä me palveluntarjoajana haluaisimme antaa vain siksi, että se olisi meidän sisäisten prosessiemme kannalta helpointa.

Semantix matkalla kohti uutta

Mitä muutokset ja myllerrykset tarkoittavat meille Semantixilla? Miten digitaalinen transformaatio vaikuttaa liiketoimintaamme, palveluihimme, asiakkaisiimme ja henkilöstöömme?

#KIELI2018-konferenssin Roast of Directors -paneelissa hiillostettavana ollut konsernijohtajamme Patrik Attemark kertoi, että jatkossa Semantix keskittyy entistä enemmän asiakaspintaan ja tarjoaa asiakkaille helppokäyttöisiä teknologiaratkaisuja. Haluamme olla arvoketjussa nykyistä ylempänä, toisin sanoen olla asiakkaan luottokumppani, jonka puoleen käännytään ongelmien kanssa. Haluamme tarjota kokonaisratkaisuja, emme myydä sanoja. Kun yhteistyö asiakkaan kanssa aloitetaan nykyistä aikaisemmassa vaiheessa, asiantuntijamme voivat havaita mahdollisuuksia ratkaisuihin, joilla voidaan kenties tuottaa asiakkaalle merkittäviä säästöjä.            

Ennen kaikkea digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat muutokset edellyttävät uudenlaista ajattelutapaa ja uusia liiketoimintamalleja. Asiakaslähtöisyys näkyy kaikessa toiminnassamme – pyrimme ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja tapoja, joilla he haluavat olla meihin yhteydessä. Digitaalinen transformaatio vaikuttaa koko henkilöstöön ja kaikkiin toimintamme osa-alueisiin: IT-infrastruktuuriin, teknologiaratkaisuihin, myyntiin, markkinointiin ja tuotantoon.

Meille teknologia ei tarkoita kasvotonta konekääntämistä tai uhkaa liiketoiminnalle. Sen sijaan teknologia tarjoaa huikeita uusia mahdollisuuksia, luo uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja mahdollistaa älykkäiden ja kiinnostavien palvelujen tarjoamisen asiakkaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. Tulevaisuus näyttää valoisalta![1] https://www.nngroup.com/articles/service-design-101/

Viimeisimmät blogipostaukset