Kääntäminen on yhteistyötä

Kääntäminen on yhteistyötä

Hyvän käännöksen aikaansaamiseen tarvitaan muutakin kuin hyvä kääntäjä. Kääntäminen on yhteistyötä, johon osallistuvat kääntäjän lisäksi myös tilaaja-asiakas, kielentarkistaja sekä käännöstoimiston projektinhallintatiimi.

Julkaistu 26.5.2015

Asiakkaan tärkeä rooli

Tilaaja-asiakkaalla on ratkaisevan tärkeä rooli käännöksen onnistumisessa. Tärkeintä on muistaa kertoa käännöksen käyttötarkoitus mahdollisimman tarkasti. Mahdollinen aiempi käännös samasta aihepiiristä kannattaa toimittaa käännöstilauksen mukana kääntäjän avuksi, joko liitetiedostona tai esimerkiksi linkkinä asiakkaan omille nettisivuille. Apumateriaalia ei kuitenkaan kannata lähettää liikaa, vaan kohtuullinen määrä asianmukaista materiaalia juuri tätä käännöstyötä varten. Pelkkä viittaus asiakkaan kotisivuosoitteeseen on useimmiten liian epämääräinen apu kääntäjälle. Sen sijaan esimerkiksi linkit huolella valituille alasivuille tai muihin luotettaviin tietolähteisiin varmistavat, että kääntäjä löytää esimerkiksi keskeiset termit nopeasti, jolloin tyylilliseen viimeistelyyn jää enemmän aikaa. Myös tyylitoiveet kannattaa kertoa ennen käännöstyön aloittamista.

Projektinhallinta pitää langat käsissään

Käännöstoimistossa työskentelevä kääntäjä voi aina keskittyä pääasiaan eli itse kääntämiseen, sillä ammattimainen projektinhallintatiimi huolehtii kaikesta muusta. ”Käännöstrafiikista” vastaavat projektipäälliköt ja muut asiantuntijat annostelevat käännöstöitä sopivina erinä niille kääntäjille, joiden osaaminen ja kokemus vastaavat parhaiten asiakkaan tarpeita. Ammattitaitoiset projektipäälliköt huolehtivat myös viestinnästä asiakkaan kanssa sekä käännettävien tiedostojen teknisestä esivalmistelusta, jotta kääntäjä voi hyödyntää työssään nykyaikaisia käännöstyökaluja.

Kääntäjä on asiakkaan ensilukija

Kääntäjä on usein asiakkaan tekstin ensimmäinen ulkopuolinen lukija ja tulkitsija. Niinpä hän todennäköisesti huomaa tekstin mahdolliset haastekohdat eli erilaiset epäjohdonmukaisuudet, ajatuskatkot ja muut luettavuutta tai ymmärrettävyyttä haittaavat seikat. Kääntäjä ilmoittaa tällaisista kohdista projektipäällikölle, joka välittää viestin tilaaja-asiakkaalle. Tilaajan onkin hyvä olla tavoitettavissa käännöstyön aikana mahdollisia kääntäjän kysymyksiä varten. Kun mahdolliset haastekohdat selvitetään jo käännöstyön aikana, asiakas saa lopulta käyttöönsä mahdollisimman viimeistellyn käännöksen.

Kääntäjät ovat aikamoisia tiedonhaun mestareita, jotka pystyvät selvittämään monet mysteerit itsekin. Kysymysten lähettäminen asiakkaalle käännöstyön aikana ei tarkoita, että kääntäjä ei osaisi työtään – päinvastoin. Vastuuntuntoinen kääntäjä varmistaa epäselvät termit ja tekstikohdat asiakkaalta, joka on kuitenkin viime kädessä oman alansa paras asiantuntija. Tässä vaiheessa kääntäjä on yleensä jo käyttänyt aikaa selvittääkseen vastauksen itse ja voi jopa ehdottaa asiakkaalle muutamaa vaihtoehtoista käännösratkaisua.

Kielentarkistaja varmistaa käännöksen sujuvuuden

Kun kääntäjä on tehnyt oman osuutensa, on kielentarkistajan vuoro. Kääntäjän äidinkieli on useimmiten käännöstekstin lähtökieli, jotta käännöksen asiasisältö varmasti ymmärretään oikein. Tämän jälkeen kohdekieltä äidinkielenään puhuva kielentarkistaja varmistaa, että käännös on kielellisesti sujuva. Tarvittaessa kielentarkistaja ehdottaa kääntäjälle muutoksia, jotta käännös olisi mahdollisimman viimeistelty.

Asiakkaan palaute antaa viimeisen silauksen

Kun valmis käännös toimitetaan tilaaja-asiakkaalle, on tärkeää, että asiakas katselmoi käännöksen viipymättä. Mikäli asiakas haluaa käännökseen joitain muutoksia, hän ilmoittaa toiveista projektipäällikölle ja näin käännös voidaan viimeistellä asiakkaan toivomalla tavalla. Muutoksilla tarkoitetaan tässä esim. termivalintoja tai muutoksia tiettyihin ilmaisuihin. Näin projektipäällikkö ja kääntäjä pysyvät aina ajan tasalla asiakkaan toiveista. Jos asiakas tekee muutokset mieluummin itse, lopullinen versio tekstistä kannattaa lähettää käännöstoimistoon tiedoksi, jotta asiakkaan toiveet pystytään ottamaan huomioon heti seuraavan käännöstilauksen yhteydessä. Kääntäjä tekee mielellään kuitenkin muutokset itse, jotta voi myöhemminkin vastata käännöksestään sataprosenttisesti.

Kun tilaaja-asiakas, kääntäjä, kielentarkistaja ja projektipäällikkö toimivat hyvässä yhteistyössä, kääntäjällä on kaikki edellytykset tuottaa teksti, joka sopii asiakkaan käyttötarkoitukseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Viimeisimmät blogipostaukset