Käännösmuisti muistaa kaiken

Käännösmuisti muistaa kaiken

Kääntäjän (ja asiakkaan) paras ystävä on käännösmuistiohjelma, joka muistaa kaiken ja huomaa kaiken. Mutta mikä oikein on käännösmuistiohjelma ja miksi ja miten sitä käytetään?

Julkaistu 9.9.2016

Käännösmuistiohjelma on kääntäjien käyttämä työkalu, joka jakaa käännettävän tekstin eli lähtötekstin osiksi eli segmenteiksi. Yksi tällainen segmentti on yleensä virke. Kääntäjä kääntää tekstiä virke virkkeeltä kirjoittamalla käännöksen sille varattuun kenttään käännösmuisti-ohjelmassa. Jokainen lähtötekstin virke ja sen käännös tallentuvat ”yhteen sidottuna” parina käännösmuistiin eli tietokantaan. Koska teksti ei ole irrallisten virkkeiden luettelo vaan kokonaisuus, kääntäjä näkee jokaisen käännettävän virkkeen osana tekstikokonaisuutta.

Semantix käyttää maailman johtavia käännösmuistiohjelmia, joita ovat esimerkiksi SDL Trados Studio ja Memsource. Nykyaikaiset käännösmuistiohjelmat käsittelevät vaivatta lukuisia erilaisia tiedostomuotoja. Yleisimpien Word-, PowerPoint- ja Excel-tiedostojen lisäksi käännösmuisti-ohjelmat käsittelevät esimerkiksi erilaisissa julkaisuissa ja verkkosivustoissa käytettäviä tiedostomuotoja (esim. .indd, .xml, .html, jne.).

Käännösmuistiohjelmaan voidaan liittää myös termityökaluja. Näin kääntäjä voi hyödyntää työssään esimerkiksi asiakkaan toimittamaa termistöä tai kerätä termejä asiakaskohtaiseen termistöön käännöstyön aikana. Termityökaluilla voidaan myös osaltaan varmistaa käännösten johdonmukaisuus.

Semantixissa käännösmuistit ovat aina asiakaskohtaisia, ja niitä käsitellään yhtä luottamuksellisesti kuin kaikkea muutakin asiakkaan materiaalia. Kun saamme uuden asiakkaan, asiakaskohtainen käännösmuisti on tyhjä, mutta karttuu nopeasti jokaisen käännetyn tekstin myötä. 

Käännösmuistiohjelma vähentää asiakkaan kustannuksia

Käännösmuisti on siis tietokanta organisaation aiemmista käännöksistä. Kun virke on kerran käännetty, se pysyy tallessa ja sitä voidaan käyttää tarvittaessa uudelleen. Kun sama virke esiintyy asiakkaan tekstissä myöhemmin uudelleen – joko täsmälleen samanlaisena tai hieman muuttuneena – käännösmuistiohjelma löytää aiemman käännöksen tietokannasta, ehdottaa sitä kääntäjälle ja osoittaa, miltä osin uusi teksti mahdollisesti eroaa aiemmasta. Tämä nopeuttaa kääntäjän työtä, kun hänen ei tarvitse kirjoittaa käännöstä kokonaan uudelleen, vaan hän voi muokata aiempaa käännöstä. Kun teksti on kerran käännetty, asiakas maksaa jatkossa vain muuttuneen tai uuden sisällön kääntämisestä.

Käännösmuistiohjelma varmistaa käännöksen laadun

Koska yksittäinen kääntäjä voi kääntää monenlaisia tekstejä eri aihealueilta jopa useille kymmenille eri asiakkaille, hän ei välttämättä muista, miten tietyn asiakkaan tekstit on aiemmin käännetty ja millaisia termejä ja tyyliä juuri tämä asiakas toivoo. Käännösmuistiohjelman avulla voidaan varmistaa, että asiakkaan tekstit käännetään johdonmukaisesti samalla tavalla – vaikka kääntäjä välillä vaihtuisikin. Käännösmuistiohjelmassa on myös tärkeitä laadunvarmistus-ominaisuuksia: se huomaa virheet, joita tavallinen oikolukutoiminto ei huomaa, kuten puuttuvat välimerkit, ylimääräiset välilyönnit, muuttuneet numerot, epäjohdonmukaiset käännökset jne.

Käännösmuistiohjelmasta on hyötyä lähes kaikkien asiatekstien kääntämisessä. Erityisen hyödyllinen se on sellaisten tekstien kääntämisessä, jotka sisältävät paljon sisäistä toistoa tai joita päivitetään aika ajoin. Tällaisia ovat esimerkiksi tekniset tuotekäsikirjat ja vuosikertomukset.

Käännösmuistiohjelma on kääntäjälle korvaamaton apu, sillä se ”muistaa” kaiken aiemmin käännetyn. Tällaisen ohjelman käyttäminen ei ole konekääntämistä vaan ns. tietokoneavusteista kääntämistä, jossa ihmiskääntäjän rooli on keskeinen. Toisaalta käännösmuistiohjelmiin voidaan liittää konekääntimiä, jotka ovat niin ikään verrattomia apuvälineitä ammattikääntäjän käsissä.

Viimeisimmät blogipostaukset