Jokaisessa meissä asuu pieni kääntäjä

Jokaisessa meissä asuu pieni kääntäjä

Osaatko useampaa kuin yhtä kieltä suhteellisen sujuvasti? Onneksi olkoon, olet maallikkokääntäjä! Monikielisissä ympäristöissä maallikkokääntäjiä löytyy yllättävän paljon. Maallikkokääntäminen on jopa paljon tavallisempaa kuin ammattimainen kääntäminen.

Julkaistu 20.4.2017

Kiipeän paikallisbussiin etelän lomakohteessa. Kysyn kuljettajalta englanniksi, pääsenkö bussilla tiettyyn pikkukylään. Kuljettaja hymyilee iloisesti, vastaa monisanaisesti espanjaksi ja elehtii samalla käsillään. En ymmärrä espanjaa, mutta bussin etupenkissä istuva pikkupoika on seurannut tilannetta tarkasti ja kertoo minulle englanniksi, että oikea bussi haluamaani kohteeseen menee kadun toiselta puolelta.

Sukkulointia kielten ja kulttuurien välillä

Maallikkokääntäminen on arjen näkymätöntä kääntämistä: jotakin yhdellä kielellä ilmaistua ”toistetaan” toisella kielellä, joko suullisesti tai kirjallisesti. Tässä yhteydessä kääntäminen viittaa sekä puhuttuun että kirjoitettuun toimintaan. Maallikkokääntäjä tarkoittaa henkilöä, joka ei ole ammattikääntäjä tai -tulkki.

Ammattikääntäjän tai -tulkin tehtävänä on yleensä tuottaa viestistä mahdollisimman identtinen toisinto toisella kielellä. Maallikkokääntäjä ei ole sidottu näihin rajoitteisiin, vaan hän voi käyttää viestiä raaka-aineena, jonka pohjalta hän tuottaa uuden viestin toisella kielellä. Eri kielten välillä toimiminen on arkipäivää myös lukemattomissa ammateissa ja toimialoilla, ja sitä voi toteuttaa kuka tahansa, jolla on riittävät kielelliset resurssit.

”The car was good but the race was bad”

Maallikkokääntäminen on paljon tavallisempaa kuin ammattimainen kääntäminen. Maahanmuuttajaperheiden lapset ja nuoret omaksuvat uuden kielen nopeasti ja voivat toimia maallikkokääntäjinä omille perheenjäsenilleen tai muille yhteisön jäsenille. Erilaisissa asiantuntija-ammateissa toimivat käsittelevät työssään erikielisiä lähdeaineistoja ja tuottavat niiden avulla uusia tekstejä. Urheilutoimittajat haastattelevat urheilijoita suorassa lähetyksessä vieraalla kielellä ja tiivistävät haastattelun sisällön toisella kielellä. Toisaalta urheilutoimittaja saattaa tuntea tarvetta täydentää viestiä omin sanoin, kun vähäpuheinen formulakuljettaja tiivistää monituntisen kilpailun sanomalla ”the car was good but the race was bad”.

Aivojumppaa alitajunnassa

Näitä erilaisia kääntämisen muotoja pohtiessani päädyin miettimään myös kääntämistä, joka tapahtuu vain ihmisen omissa ajatuksissa. Sitä voisi nimittää vaikka päänsisäiseksi kääntämiseksi. Sen tuloksena ei synny mitään konkreettista, suullista tai kirjallista ilmaisua toisella kielellä, se vain tapahtuu kielitaitoisen ihmisen päässä. Kun näet tai kuulet vierasta kieltä, jota itse osaat (vähän tai paljon), sisäinen kääntäjäsi aktivoituu ja tuottaa käännöksen, halusitpa sitä tai et.

Prosessin tuotoksella ei ole sen kummempaa merkitystä – joskus pyörittelet sitä hetken mielessäsi, yleensä se vain häviää ajatuksista saman tien. Varsinkin vilkkaassa kaupunkiympäristössä, joka syöttää tajuntaamme koko ajan erikielisiä viestejä, eri kielten aiheuttama aivojumppa pyörii päässämme käytännössä koko ajan. Tällainen alitajuisesti prosessoitu tieto saattaa kuitenkin putkahtaa yllättäen esiin, kun mietimme oikeaa tapaa ilmaista jotakin toisella kielellä.

 

Lähteet:
Virittäjä nro 3 (2015): Maallikkokääntämisen ja -tulkkauksen teemanumero
- Leena Kolehmainen, Kaisa Koskinen ja Helka Riionheimo: Arjen näkymätön kääntäminen; Translatorisen toiminnan jatkumot
- Sari Hokkanen, Pekka Kujamäki: Ei-ammatillisen kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen oma konferenssisarja

Viimeisimmät blogipostaukset