Asioimistulkkien koulutus kunniaan

Asioimistulkkien koulutus kunniaan

Asioimistulkkauksen tarina Suomessa on suhteellisen lyhyt. Olemme ylpeitä siitä, että Semantixin historia on lähes yhtä pitkä. Yrityksemme on aina ollut alan kärjessä, sekä kehittäjänä että edelläkävijänä.

Julkaistu 23.10.2017

Asioimistulkkaus ennen ja nyt

Asioimistulkkauksen alkupisteeksi voidaan määritellä vuosi 1979, kun Suomi vastaanotti pakolaisia Vietnamista. Ensimmäisiä vietnamin kielen tulkkeja jouduttiin pikakouluttamaan, ja Suomen ensimmäinen asioimistulkkien koulutus järjestettiin jo samana vuonna. Suomen ensimmäisinä asioimistulkkien kouluttajina toimivat Kaarina Hietanen ja Semantixin edeltäjän Lingua Nordican perustaja Christine Lund.

Asioimistulkkausalan varsinainen kehitys alkoi vasta 1990-luvulla. Silloin Suomeen saapuivat pakolaiset Somaliasta ja entisen Jugoslavian maista sekä inkerinsuomalaiset paluumuuttajat. Maahanmuutto alkoi vakiintua. Samoihin aikoihin (v. 1989) perustettiin Semantixin edeltäjä Lingua Nordica Oy. Lingua Nordica oli Suomen ensimmäinen tulkkikeskus, joka tarjosi asioimistulkkauspalveluita Suomen viranomaisille.

Vuosien varrella asioimistulkkausala Suomessa on kehittynyt ja vakiintunut. 1990-luvun alussa kehitettiin kunnallisten asioimiskeskuksien verkostoa ja myöhemmin 2010-luvulla useita kunnallisia tulkkikeskuksia yksityistettiin. Samaan aikaan alalle tuli uusia yksityisiä yrityksiä, ja alalle syntyi kilpailua. Julkisen sektorin toimijat alkoivat kilpailuttaa palveluita. Hansel Oy perustettiin hoitamaan valtion hankintatoimintoja.

Yrityksemme on kasvanut ja kehittynyt alan mukana. Vuonna 2007 ruotsalainen Semantix osti Lingua Nordica Oy:n, ja meistä tuli Semantix. Tänä päivänä olemme kansainvälinen, Pohjoismaiden suurin, kielipalveluyritys.  

Asioimistulkkien koulutus

Asioimistulkkien koulutus on myös elänyt Suomessa monia kehitysvaiheita. Asioimistulkkien ensimmäinen virallinen tutkinto saatiin Suomeen 1996, jolloin hyväksyttiin asioimistulkin ammattitutkinnon perusteet. Ensimmäiset ammattitutkinnon näyttökokeet järjestettiin pari vuotta myöhemmin. Seuraava merkittävä harppaus asioimistulkkauksen koulutuksen kehittämisessä tapahtui vuonna 2011, kun Diakonia-ammattikorkeakoulussa (DIAK) käynnistyi pitkään odotettu Euroopan ulkopuolisten kielten tulkkien korkean asteen koulutus. Vuonna 2013 Suomeen perustettiin oikeustulkin erikoisammattitutkinto ja vuonna 2016 Opetushallituksen alaisuuteen luotiin oikeustulkkirekisteri.

Suuria muutoksia asioimistulkkausmarkkinoilla

Suuri mullistus tapahtui asioimistulkkauksen markkinoilla pari vuotta sitten. Pelkästään vuonna 2015 Suomeen saapui pitkälti yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Kasvu oli huikea, ottaen huomioon, että edeltävän 18 vuoden aikana turvapaikkaa Suomesta haki noin 55 000 henkilöä. Maahantulo huipentui syksyllä 2015, jolloin kolmen kuukauden aikana Suomesta turvapaikkaa haki 23 629 henkilöä. Asioimistulkkauksen tarve kasvoi silloin dramaattisesti, mutta Suomesta löytyi vain kourallinen Lähi-idän ja Afrikan kielten koulutettuja tulkkeja. Koulutettujen tulkkien puuttuessa tulkkaustehtäviä hoitamaan rekrytoitiin näiden kielten osaajia alan ulkopuolelta.

Tulkkien koulutukselle lisää painoarvoa

Vajaan kolmenkymmenen vuoden aikana asioimistulkkauksen ala on kehittynyt ja vakiinnuttanut sijansa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Alamme tarpeellisuus ja vaativuus tunnustetaan, ja asioimistulkin ammattia arvostetaan. Asioimistulkiksi voi nykyisin pätevöityä monenlaisen koulutuksen ja näyttötutkinnon kautta.

Voimakkaasta kehityksestä huolimatta alalla ei vieläkään aina kysytä todistuksien perään ja jokainen tulkki voi neuvotella itse oman palkkionsa, mikä johtaa siihen että tulkit saattavat saada eri korvaukset saman vaativuusluokan tulkkauksista. Alalla ei myöskään ole yleistä työehtosopimusta, joka määrittelisi tulkkien palkkioita ja muita työehtoja.

Semantixin tavoitteena on tämän epäkohdan oikaiseminen. Semantix luo uuden koulutukseen perustuvan tulkkien kategorisoinnin, joka huomioi paremmin tulkin koulutustason. Tulkit sijoitetaan pätevyyskategorioihin koulutuksen mukaan erikseen jokaisessa työkielessä. Kussakin pätevyyskategoriassa on yksi ja sama tuntipalkkio kaikille tulkeille samantyyppisissä toimeksiannoissa ja asiakkuuksissa. Täten uusi malli on tasa-arvoisempi ja läpinäkyvämpi, koska pätevyydeltään samantasoiset tulkit saavat samantyyppisistä toimeksiannoista ja asiakkuuksista saman palkkion. 

Olemme tähänkin saakka panostaneet tulkkien kouluttamiseen ja uskomme, että suosimalla koulutettuja tulkkeja ja kannustamalla tulkkeja kouluttautumaan pystymme tarjoamaan laadukkaampaa tulkkauspalvelua. Pätevyyskategorioiden ansiosta työt myös kohdentuvat paremmin niin, että vaativimpiin toimeksiantoihin saadaan pätevimmät tulkit ja eri erikoisalojen tulkkauksiin saadaan juuri niille aloille erikoistuneita tulkkeja.

Tämän blogikirjoituksen on laatinut Semantixin tulkkauspalvelun asiantuntijatiimi.

Viimeisimmät blogipostaukset