Ammattikääntäjästä asianajotoimistolle rahanarvoista hyötyä

Ammattikääntäjästä asianajotoimistolle rahanarvoista hyötyä

Liikejuridiikkaan erikoistuvissa asianajotoimistoissa kääntäjien työtahti on reipas ja vaatimustaso korkealla. Kun oman tiimin aika ei enää riitä kaikkeen, käännytään osaavan käännöskumppanin puoleen. Kumppanilta edellytetään ennen kaikkea moitteetonta laatua ja nopeaa reagointia.

Julkaistu 18.11.2016

FM Essi Partia työskentelee asianajotoimisto Boreniuksella käännöstiimin vetäjänä ja vastaa lisäksi Boreniuksen viestinnän kehittämisestä yhdessä markkinoinnin ja osakkaiden kanssa. Jo opiskeluaikana Essi suuntautui vahvasti juridiseen kääntämiseen. Oikeuslingvistiikan opintokokonaisuus sekä kurssit oikeus- ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa viitoittivat tietä, joka johti vastavalmistuneen kääntäjän Boreniukselle töihin. Työ asianajotoimistossa on Essin mielestä vaativaa, mutta antoisaa. ”Jatkuvaa haastetta riittää uusiin toimialoihin tutustumisessa ja onkin palkitsevaa, kun sinnikkään tutkimustyön jälkeen hallitsee vaikkapa kaivostoimialan teknisen termistön”, kuvailee Essi työnsä iloja. 

Käännöstoimistolta vaaditaan paljon

Isoimmilla liikejuridiikkaan keskittyvillä asianajotoimistoilla on usein oma kääntäjä tai jopa käännöstiimi. Boreniuksella työskentelevä kolmen henkilön tiimi hoitaa yrityksen lyhyet, kiireelliset ja kaikista luottamuksellisimmat käännökset. Omalla porukalla tekstit kääntyvät englannin ja suomen välillä sekä lisäksi ruotsista suomeen tai englantiin. Kun kyseessä on joku muu kielipari tai työn laajuus veisi liikaa tiimin resursseja, Essi kääntyy käännöstoimiston puoleen. Ulkoistetut käännökset tehdään salassapitosopimuksen puitteissa ja aina asiakkaan hyväksynnällä.

Käännöstoimistolle asetettavista kriteereistä ehdoton ykkönen on laatu. Semantixin laatuun Boreniuksella on oltu tyytyväisiä jo vuosien ajan. Toimeksiantoon valitulta kääntäjältä vaaditaan kokemusta juridiikan alan käännöksistä. ”Käännöksen lisäksi vaadimme tarkkuutta projektin koordinoinnilta”, kuvailee Essi vaatimustasoa. ”Nopea reagointi on myös ehdoton juttu. Kun kyseessä on ketju asiakkaalta juristille, juristilta minulle ja minulta käännöstoimistolle, jo pelkkä tiedonkulku vie kallisarvoista aikaa. Tarvitsemme käännöstoimistolta vastauksen työn vastaanottamisesta mielellään alle puolessa tunnissa”, kuvailee Essi käännöskumppanille asetettuja vaatimuksia.

Ammattimaisista käännöksistä ja kielenhuollosta kilpailuetua

Asianajotoimistot tarvitsevat käännöksiä myös tulevaisuudessa. ”Ihmisten kielitaito kehittyy, mutta erikoisalan kääntämiseen pelkkä peruskielitaito ei riitä. Pientenkin asianajotoimistojen on hyvä herätä siihen, että pärjätäkseen kilpailussa ammattimaisen kääntäjän käyttäminen on fiksu päätös. Se maksaa itsensä takaisin ajassa ja laadussa”, toteaa Essi. Juridiikkaan perehtynyt kääntäjä tekee käännöksen nopeallakin aikataululla, eikä juristin tai asiakkaan tarvitse kyseenalaistaa käännöksen laatua.

Essi muistuttaa lisäksi, että myös kielenhuolto on hyvä pitää mielessä, kun työkielenä on suomi. ”Toiset silmät näkevät aina tekstin eri tavalla ja näin pystytään selkeyttämään kerrontaa ja hiomaan lopputulosta vielä paremmaksi.” Selkeä ja helposti ymmärrettävä teksti on oikeusmaailmassakin kaikkien osapuolien etu.

Viimeisimmät blogipostaukset