Synnöve Moen Tucker

Synnöve Moen Tucker

Services Specialist

Lähes koko ikänsä kielipalvelujen parissa työskennellyt Synnöve toimi Semantixilla Tukholmassa käännösliiketoiminnan palveluasiantuntijana. 

Kaikki tekstit kirjoittajalta Synnöve Moen Tucker

Käytämme usein värejä puhuessamme ja kirjoittaessamme, joskus kuvaillaksemme asioita, mutta joskus myös tietyn tunnetilan luomiseksi. Useimmille meistä tietyt värit herättävät tiettyjä mielikuvia – tai ovat puhtaasti käytännöllisiä. Emme kuitenkaan tule usein ajatelleeksi, että väreillä voi olla eri ”merkityksiä” eri kielissä. Tämän vuoksi voi olla hyvä miettiä tarkkaan, mitä värejä valitaan tuotteisiin tai mainoskampanjoihin tietyn tunteen aikaansaamiseksi. Vaikka käännös onnistuisikin välittämään viestin kielellisesti, sen herättämät mielikuvat voivat vaihtua.

Lääketieteen ja lääketeknologian alan tekstien kääntäminen vaatii erityisosaamista kaikilta käännösprosessiin osallistuvilta. Teksteissä käytetään erikoistermejä, ala kehittyy jatkuvasti ja mahdollisten käännösvirheiden vaikutukset voivat kohdistua suoraan yksittäisiin ihmisiin dramaattisella tavalla. Kyse saattaa olla jopa elämästä tai kuolemasta.