Marja Lähde

Marja Lähde

Marja Lähde työskenteli Semantixissa eri tehtävissä 2008-2017, muun muassa Semantix Suomen tulkkauspalvelujen johtajana. Ennen Semantixia Marja teki maahanmuuttajatyötä 18 vuoden ajan erilaisissa viranomaistehtävissä.

Kaikki tekstit kirjoittajalta Marja Lähde

Viime vuonna Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa, mikä on asettanut monet yhteiskuntamme instituutiot uudenlaiseen tilanteeseen. Maahanmuuton kasvu näkyy voimakkaasti myös Semantixissa, joka on pohjoismaiden suurin tulkkauspalvelujen tuottaja. Erityisesti arabian, somalin, soranin ja Afganistanissa puhuttavan darin kielten kysyntä on kasvanut moninkertaisesti.

Semantix välittää Suomessa joka viikko noin 1700 tulkkaustoimeksiantoa viranomaisille ympäri maan. Tehtävien kirjo on laaja. Asetamme tilanteesta riippumatta korkeat vaatimukset tulkkauksen laadulle ja luottamuksellisuudelle. Kaikkia tulkkejamme sitoo tiukka salassapitovelvollisuus ja tulkkimme noudattavat aina asioimistulkin ammattisäännöstöä.